Dodaj publikację
Autor
Bożena Mosiądz
Data publikacji
2021-06-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan zawiera tematy, liczbę godzin oraz odniesienie do podstawy programowej.
 Pobierz (docx, 26,4 KB)

Podgląd treści

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ

na rok szkolny 2020/2021

Przedmiot: chemia

Klasa: 7

Nauczyciel:

Plan opracowany na podstawie Programu nauczania chemii w szkole podstawowej do serii

Chemia Nowej Ery W - 4014 - 93/99

Lp.

Temat jednostki metodycznej

Liczba godz.

Odwołanie

do

podstawy programowej

Uwagi

1

Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania

i wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi w klasie 7.

PSO z chemii w klasie 7.

1

2

Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii.

1

I.2

3

Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne.

1

I.1, I.3, I.4

4

Gęstość substancji.

1

I.10

5/ 6

Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki.

2

I.5, I.6

7

Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna.

1

I.4, III.1

8

Pierwiastki i związki chemiczne.

1

I.7, I.9

9/10

Właściwości metali i niemetali.

2

I.3, I.8, IV.4

11

Podsumowanie wiadomości o substancjach

i ich przemianach.

1

12

Sprawdzian wiadomości umiejętności z działu Substancje i ich przemiany.

1

13

Powietrze – mieszanina jednorodna gazów.

1

IV.8 , IV.9

14/15

Tlen – najważniejszy składnik powietrza.

2

IV.1

16/17

Tlenek węgla(IV).

2

IV.5, IV.6

18

Otrzymywanie i zastosowanie wodoru.

1

IV.7

19

Zanieczyszczenia powietrza.

1

IV.3, IV.10

20

Rodzaje reakcji chemicznych.

1

III.2, III.4

21

Podsumowanie wiadomości o składnikach powietrza i rodzajach przemian, jakim ulegają.

1

22

Sprawdzian wiadomości z działu Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają.

1

23

Atomy i cząsteczki – składniki materii.

1

I.4, II.8

24

Masa atomowa, masa cząsteczkowa.

1

II.6, III.6

25

Budowa atomu – nukleony i elektrony.

1

II.1, II.2, II.3

26

Izotopy pierwiastków.

1

II.4, II.5

27

Układ okresowy pierwiastków chemicznych.

1

II.2 , II.6

28

Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym.

1

II.2, II.7

29

Podsumowanie wiadomości o atomach i cząsteczkach.

1

30

Sprawdzian wiadomości z działu Atomy i cząsteczki.

1

31/32

Wiązanie kowalencyjne.

2

II.8, II.9, II.10

33

Wiązanie jonowe.

1

II.9, II.11

34

Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego.

1

II.12

35/36

Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych przy ustalaniu wzorów i nazw związków chemicznych

2

II.13, II.14, II. 15

37/38

Prawo stałości składu związku chemicznego.

2

III.7

39/40

Równania reakcji chemicznych.

2

III.3

41

Prawo zachowania masy ...