Dodaj publikację
Autor
Bożena Mosiądz
Data publikacji
2021-06-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan zawiera tematy, liczbę godzin oraz odniesienie do podstawy programowej.
 Pobierz (docx, 26,5 KB)

Podgląd treści

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ

na rok szkolny 2020/2021

Przedmiot: chemia

Klasa:8

Nauczyciel:

Plan opracowany na podstawie

Programu nauczania chemii

w szkole podstawowej do serii Chemia Nowej Ery

W - 4014 - 93/99

Lp.

Temat jednostki metodycznej

Liczba godz.

Odwołanie

do

podstawy programowej

Uwagi

1

Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii. Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi w klasie 8.

PSO z chemii w klasie 8.

1

I. 2

2

Powtórzenie wiadomości o wodorotlenkach. 

1

VI.1, VI.2, VI.3, VI.4

3

Wzory i nazwy kwasów.

1

VI.1

4/5

Kwasy beztlenowe.

2

VI.1, VI.2,

VI.3

6

Kwas siarkowy(VI) i kwas siarkowy(IV) –

kwasy tlenowe siarki.

1

VI.1, VI.3

7/8

Przykłady innych kwasów tlenowych.

2

VI.1, VI.2

9

Proces dysocjacji jonowej kwasów.

1

VI.4

10

Porównanie właściwości kwasów.

1

VI.3, VI.8

11

Odczyn roztworów – skala pH.

1

VI.5 , VI.6,

VI.7

12

Podsumowanie wiadomości o kwasach.

1

13

Sprawdzian wiadomości z działu Kwasy .

1

14/15

Wzory i nazwy soli.

2

VII.2

16

Proces dysocjacji jonowej soli.

1

VII.4

17/18

Reakcje zobojętniania.

2

VII.1, VII.3

19

Reakcje metali z kwasami.

1

VII.3

20

Reakcje tlenków metali z kwasami.

1

VII.3

21

Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali .

1

VII.3

22/23/24

Reakcje strąceniowe.

3

VII.5

25

Inne reakcje otrzymywania soli.

1

VII.3

26

Porównanie właściwości soli i ich zastosowań.

1

VII.6

27

Podsumowanie wiadomości o solach.

1

28

Sprawdzian wiadomości z działu Sole.

1

29

Naturalne źródła węglowodorów.

1

VIII.9, VIII.10

30

Szereg homologiczny alkanów.

1

VIII.1, VIII.2

31

Metan i etan.

1

VIII.1, VIII.4

32

Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań.

1

VIII.3, VIII.4

33/34

Szereg homologiczny alkenów. Eten.

2

VIII.1, VIII.5,

VIII.6, VIII.7

35

Szereg homologiczny alkinów. Etyn.

1

VIII.1, VIII.5,

VIII.6, VIII.8

36

Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.

1

VIII.6, VIII.8

37

Podsumowanie wiadomości o związkach węgla z wodorem.

1

38

Sprawdzian wiadomości z działu Związki węgla z wodorem.

1

39

Szereg homologiczny alkoholi.

1

IX.1

40/41

Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe.

2

IX.2

42

Glicerol – alkohol polihydroksylowy.

1

IX.3

43

Porównanie właściwości alkoholi.

1

IX.1, IX.2, IX.3

44 ...