Dodaj publikację
Autor
Bożena Mosiądz
Data publikacji
2021-06-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
31

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacja zawiera kartę pracy dotyczącą prawa Ohma - kl.8.
 Pobierz (docx, 13,5 KB)

Podgląd treści

1. Doświadczenie nr 1

Cel: Badanie zależności natężenia prądu od napięcia między końcami opornika.

Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika suwakowego.

Kolejne czynności:

Rysujemy schemat obwodu.

Budujemy obwód zgodnie ze schematem.

Dokonujemy kolejno trzech pomiarów natężenia prądu płynącego przez opornik dla napięć: 3V, 6V i 9V.

Wyniki pomiarów zapisujemy w tabeli.

U (V)

I (A)

U/I (V/A)

0

0

-

3

6

9

Obserwacje:

Dwukrotne zwiększenie napięcia między końcami przewodnika doprowadziło do _____________ wzrost natężenia prądu płynącego przez opornik.

Trzykrotne zwiększenie napięcia spowodowało _______________wzrost natężenia prądu itd.

Wniosek:

Natężenie prądu w przewodniku jest _____________ ________________________________

do napięcia przyłożonego między jego końcami. Wniosek ten stanowi prawo Ohma.

2. Dla danego przewodnika iloraz napięcia między jego końcami i natężenia płynącego przez ten przewodnik prądu jest wielkością stałą:

Ten stały dla danego przewodnika iloraz nazywamy oporem elektrycznym.

Oznaczamy go symbolem R.

3. Jednostką oporu (rezystancji) jest om (Ω).

4. 1 Ω

Opór 1 Ω to opór przewodnika, w którym pod napięciem równym 1V płynie prąd elektryczny

o natężeniu 1A.

5. Oznaczenie opornika na schematach elektrycznych.

-------------------------------------