Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Piątek
Data publikacji
2021-07-16
Średnia ocena
0,00
Pobrań
8

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Karta pracy z wiedzy o społeczeństwie.
 Pobierz (docx, 14,0 KB)

Podgląd treści

1. Przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom. W tym celu wstaw litery w odpowiednie miejsca. (0–3 p.)

A. prawo do pokoju

B. prawo do wolności i bezpieczeństwa

C. prawo do wolności wyznania i sumienia

D. prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym

E. prawo do zabezpieczenia społecznego

F. prawo do zrzeszania się

G. prawo do rozwoju

H. prawo do życia

I. prawo do życia w czystym środowisku

J. prawo do wypoczynku

Pierwsza generacja: Druga generacja: Trzecia generacja:

2. Wymień dwa cele działalności Amnesty International. (0-2 p.)

•………………………………………………………………………………………………….

• ..……………………………………………………………………………………………….

3. Wymień, jaki rodzaj informacji bezwzględnie zawsze będzie uznany za daną osobową. (0-1 p.)

………………………………………………………………………………………………….

4. (0-2 p.)A. Napisz, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dane osobowe legalnie mogły być przetwarzane bez zgody osoby, do której one należą.

………………………………………………………………………………………………….

B. Określ, co może wchodzić w zakres działań, które mogą być uznane za przetwarzanie danych osobowych.

………………………………………………………………………………………………….

5. Określ dwie przyczyny polityczne i dwie kulturowe prowadzące do łamania praw człowieka. (0–4 p.)

Przyczyny polityczne:

•………………………………………………………………………………………………….

•………………………………………………………………………………………………….

Przyczyny kulturowe:

•………………………………………………………………………………………………….

•………………………………………………………………………………………………….

6 . Scharakteryzuj główne wady uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka. (0-2 p.) …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

7. Zaznacz właściwe zakończenie zdania. (0–1 p.)

Prawa i wolności człowieka można w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć

A bez konieczności zachowania szczególnych procedur.

B wyłącznie w wyniku referendum.

C poprzez niezależną decyzję głowy państwa.

D tylko na drodze ustawowej i na ściśle określony czas.

8.Wyjasnij , co oznacza sformułowanie(0-2 p.) :

Prawa człowieka są niezbywalne:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prawa człowieka są nienaruszalne:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Zapoznaj się z opisaną sytuacją. Następnie zapisz, jakie konstytucyjne prawo obywateli zostało w niej naruszone.(0–1 p.)

Uczeń liceum po wakacjach spędzonych w Turcji zaczął otrzymywać listy. Jego ojciec zaniepokojony tym, że otrzymywał je prawie codziennie, postanowił sprawdzić ich treść i czytał korespondencję syna.

………………………………………………………………………………………………….