Dodaj publikację
Autor
Monika Zakrzewska
Data publikacji
2021-08-24
Średnia ocena
0,00
Pobrań
6

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji dla klasy 7 szkoły podstawowej.
 Pobierz (pdf, 231,1 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji z języka angielskiego

Data : …………………..

Klasa: ….........................

Prowadzący : …..........................

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Temat zajęć: Part- time job for teenagers. Opis zawodów

Pomoce dydaktyczne: podręcznik: Repetytorium Ósmoklasisty część 1 wydawnictwo Macmillan,

zdjęcia z Internetu przedstawiające osoby o nietypowych zawodach

I Cele operacyjne

Uczeń zna:

- nazwy zawodów

- przymiotniki służące do opisu różnych zawodów

- słownictwo odnoszące się do pracy

Uczeń potrafi:

- wyjaśnić w zwięzły sposób co wykonują osoby o różnych zawodach

- wyrazić swoja opinię na temat zawodów

- podać powody, dla których młodzież podejmuje się pracy

II Metoda pracy

warm – up, rozmowa dydaktyczna, wykonanie ćwiczeń, wypowiedź ustna

III Forma pracy

rozmowa dydaktyczna, praca indywidualna, praca z całą klasą, praca indywidualna w oparciu o

podręcznik

Przebieg lekcji

I Faza wstępna

– sprawy organizacyjno – porządkowe

– określenie celu i formy pracy na lekcji

– zapisanie tematu lekcji

– warm – up – powtórzenie nazw zawodów z wyjaśnieniem co osoba o danej profesji wykonuje

codziennie. Słownictwo jest utrwalane w formie zagadek. Jeden uczeń opisuje dany zawód,

pozostałe osoby w klasie odgadują.

II Faza realizacji

– wprowadzenie do tematu lekcji - uczniowie podają powody, dla których młodzież

podejmuje się pracy. Odpowiedzi uczniów są zapisywane na tablicy i w zeszycie

– praca z podręcznikiem – uczniowie czytają tekst na temat nastoletni Brytyjczyków

szukających pracy i odpowiadają na pytania odnoszące się do tekstu; nauczyciel na podstawie

tekstu zaznajamia uczniów ze zwrotami tematycznie powiązanymi z pracą . Uczniowie

sporządzają notatkę w zeszycie

– wykorzystanie nowopoznanych zwrotów w praktyce – Uczniowie zastanawiają się nad

wyborem, jaką oni chcieliby wykonywać pracę na pół etatu. Zadanie jest urozmaicone,

ponieważ uczniom przedstawionych jest kilka nietypowych opcji, np. a hand model, a

professional sleeper, a train pusher, a fortune cookie writer, a food stylist, a pet food tester.

Warto odwołać się w tym miejscu do Internetu i pokazać uczniom zdjęcia owych profesji.

Na podstawie zaprezentowanych zdjęć uczniowie zastanawiają się na czym polega praca w takim,

niestandardowym zawodzie. Przedstawiają też swoją opinię, co sądzą na temat każdego zawodu

III Faza podsumowująca

– uczniowie wybierają jeden z powyższych zawodów i pisemnie uzasadniają dlaczego chcieliby

pracować w danym zawodzie.

– omówienie zadania domowego – ćwiczenia związane z rozumieniem tekstów pisanych