Dodaj publikację
Autor
Monika Zakrzewska
Data publikacji
2021-08-24
Średnia ocena
0,00
Pobrań
9

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji dla klasy 5 szkoły podstawowej.
 Pobierz (pdf, 413,6 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji z języka angielskiego

Data : …………………..

Klasa: ….........................

Prowadzący : …..........................

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Temat zajęć: There is some butter in the fridge.

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, SOME/ANY

Pomoce dydaktyczne: podręcznik: English Class A1+, zeszyt ćwiczeń do podręcznika,

prezentacja Google, karty pracy

I Cele operacyjne

Uczeń zna:

- nazwy typowych produktów żywnościowych

- przyimki miejsca

- podział rzeczowników na policzalne i niepoliczalne oraz zastosowanie SOME/ ANY

Uczeń potrafi:

- nazwać produkty żywnościowe pokazane na ilustracji

- rozróżnić rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych

- zastosować wyrażenia SOME/ ANY w zdaniach twierdzących i przeczących

II Metoda pracy

warm – up, rozmowa dydaktyczna, wykonanie ćwiczeń, wypowiedź ustna

III Forma pracy

rozmowa dydaktyczna, praca indywidualna, praca z całą klasą

Przebieg lekcji

I Faza wstępna

– sprawy organizacyjno – porządkowe

– określenie celu i formy pracy na lekcji

– zapisanie tematu lekcji

– warm – up – powtórzenie nazw produktów żywnościowych poprzez kategoryzację.

Uczniowie podają przykłady produktów dla następujących kategorii: for breakfast, for lunch,

what to drink, what is sweet, what's healthy food/ fast food

II Faza realizacji

– wprowadzenie do tematu lekcji – Przed zajęciami nauczyciel przygotowuję prezentację

Google, która zawiera przykładowy rysunek kuchni oraz pomniejszone obrazki rozmaitych

produktów żywnościowych. Nauczyciel opowiada dzieciom, że są to jego zakupy i należy je

teraz porozkładać w kuchni. Umieszczając obrazek danego produktu żywnościowego na

rysunku kuchni mówi zdania There is some milk on the table. There are some biscuits in the

cupboard. Akcentuje przy tym wyrażenie SOME oraz zapisuje 2 przykłady na tablicy.

Uczniowie zapisują notatkę w zeszycie z wyjaśnieniem jak stosować zwrot SOME

– wykorzystanie nowopoznanego zwrotu w praktyce – Nauczyciel zachęca uczniów, aby

kolejne produkty „rozłożyli” samodzielnie w kuchni. To uczniowie decydują który z

pozostałych obrazków wybrać i gdzie go umieścić. Przy czym układają odpowiednie zdania

There is some.../ There are some....

– rozszerzenie wiadomości – Nauczyciel opowiada historię o głodnej Kasi, która przyszła do

kuchni i znalazła np. jabłka, więc je zjadła. Nauczyciel usuwa wcześniej umieszczony obrazek

jabłek z głównego rysunku i wypowiada zdanie There aren't any apples in the kitchen.

Opowiada o kolejnym głodnym dziecku i w ten sposób wyjaśnia zastosowanie wyrażenia ANY.

Uczniowie sporządają notatkę w zeszycie, a następnie są zachęcani, aby samodzielnie usunąć

pozostałe obrazki produktów żywnościowych układając przy tym odpowiednie zdania.

– praca indywidualna z kartami pracy- Uczniowie wykonują ćwiczenie pisemne. Zadanie

polega na zakreśleniu poprawnych wyrazów.

III Faza podsumowująca

– sprawdzenie wykonania ćwiczenia

– omówienie zadania domowego – ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń odnoszące się do

rzeczowników policzalnych lub niepoliczalnych oraz SOME/ ANY