Dodaj publikację
Autor
Monika Zadorska
Data publikacji
2021-09-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
84

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacja zawiera plan rozwoju zawodowego według wymagań z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 Pobierz (doc, 97,0 KB)

Podgląd treści


Zespół Szkolno – Przedszkolny
Podwale 1
28-160 Wiślica

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Monika Zadorska
Posiadane kwalifikacje:
-Wyższe studia magisterskie (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną)
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2021 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2024 r.
Opiekun: mgr Barbara Rogala

CEL GŁÓWNY:

• rozwój kompetencji ułatwiających współpracę z rodzicami.

Czynności organizacyjne

| | | | |
|LP. |ZADANIA DO REALIZACJI |FORMY REALIZACJI |TERMIN REALIZACJI |
|1. |Pogłębienie wiedzy z zakresu procedur awansu |1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. |IX. 2021 r. |
| |zawodowego. |2. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. | |
| | |3. Określenie własnych możliwości w związku z realizacją planowanych zadań. |IX. 2021r. |
| | |4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. | |
| | |5. Udział w warsztacie „Awans zawodowy od 1 września 2021r.”. | |
| | | |IX. 2021 r. |
| | | |IX. 2021 r. |
|2. |Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju |1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. |VI 2024 r. |
| |zawodowego. |2. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. | |
| | |3. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. | |

§ 7 ust. 2 pkt 1

„UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY”

|Lp. |Zadania |Formy realizacji |Termin |
|1. |Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. |1. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu. |IX 2021r. |
| | |2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. |cały okres stażu |
| | |3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz omówienie ich. |4 godziny w każdym roku szkolnym |
|2. |Doskonalenie kompetencji zawodowych i |1. Udział w warsztatach i konferencjach metodycznych, kursach doskonalących umożliwiających |cały okres stażu |
| |poszerzenie wiedzy |poszerzenie wiedzy z zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. | |
| | |2. Studiowanie literatury pedagogicznej. | |
| | |3. Korzystanie ze stron MEN i portali edukacyjnych: www.nauczycieleprzedszkola.pl, |cały okres stażu |
| | |www.wychowanieprzedszkolne.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.45minut.pl|cały okres stażu |
| | |i innych. | |
| | | | |
|3. |Rozbudowa własnego warsztatu pracy. |1. Tworzenie planów pracy. |cały okres stażu |
| | |2. Opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych, tworzenie elementów dekoracyjnych w |cały okres stażu |
| | |salach. |cały okres stażu |
| | |3. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej o świętach nietypowych w przedszkolu, prowadzenie| |
| | |kroniki innowacji. Zamieszczanie informacji o podejmowanych działaniach w ramach innowacji na | |
| | |stronie internetowej oraz tablicy dla rodziców. | |
|4. |Publikacja własnych prac. |1. Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie www.45minut.pl. |IX 2021r. |
| | |2. Publikacja scenariuszy zajęć, artykułów na stronie www.45minut.pl oraz w „Buskim Kwartalniku | |
| | |Edukacyjnym”. |cały okres stażu |
|5. |Organizacja uroczystości i imprez ...