Dodaj publikację
Autor
Danuta Jachym
Data publikacji
2021-11-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
5

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji o dezynfekcji w gabinecie stomatologicznym. Aseptyka i antyseptyka. sporządzanie płynu dezynfekcyjnego.
 Pobierz (docx, 30,6 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT LEKCJI

Nazwa szkoły: Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

Oddział: Higienistka stomatologiczna

Temat: Aseptyka i antyseptyka. Zakażenia krzyżowe. Dezynfekcja.

Przedmiot: Zajęcia praktyczne – Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

Prowadzący: Danuta Jachym

Czas: 5x45 minut

Efekty z podstawy programowej:

MED.02.2(12) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki

Cele kształcenia:

rozróżnia sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym,

przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki,

przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi.

Cel ogólny :

Po zrealizowaniu tematu słuchacz potrafi rozpoznać rodzaje środków odkażających w stomatologii. Potrafi określić sposoby odkażania w gabinecie stomatologicznym. Potrafi omówić i zastosować zasady odkażania materiałów i sprzętu w gabinecie stomatologicznym.

Cele szczegółowe:

Słuchacz powinien umieć:

Dziedzina poznawcza (słuchacz):

Zna środki odkażające stosowane w gabinetach stomatologicznych.

Zna sposoby odkażania stosowane w gabinecie stomatologicznym.

Zna zasady odkażania materiałów i sprzętu w gabinecie stomatologicznym

Dziedzina psychoruchowa (powinien umieć):

Przygotować środki odkażające stosowane w gabinetach stomatologicznych.

Omówić sposoby odkażania stosowane w gabinecie stomatologicznym.

Omówić i zastosować zasady odkażania materiałów i sprzętu w gabinecie stomatologicznym.

Metody nauczania: wykład, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia.

Środki dydaktyczne: katalogi ze środkami dezynfekcyjnymi, środki dezynfekcyjne, pojemniki do przygotowania środków dezynfekcyjnych, miarki do sporządzania płynów, komputer z dostępem do Internetu.

Narzędzia i zasoby internetowe przydatne w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć:

1. Wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących proces dekontaminacji, wersja elektroniczna: https://www.gov.pl/web/psse-szamotuly/ogolne-wytyczne-dla-podmiotow-wykonujacych-procesy-dekontaminacji-w-tym-sterylizacji-wyrobow-medycznych-przy-udzielaniu-swiadczen-zdrowotnych,data odczytu 17 listopad 2021 r.

2. Film „Gdyby ślina była czerwona”, wersja elektroniczna: https://vimeo.com/groups/480753/videos/271858387 data odczytu 17 listopad 2021 r.

Literatura: Zbigniew Jańczuk, „Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych”, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2012 r.

Materiał nauczania;

Termin

Definicja

Dezynfekcja

Dezynfekcja to sposób niszczenia form wegetatywnych bakterii łącznie z prątkami gruźlicy, grzybami i wirusami.

Mechaniczna: sanityzacja czyli sprzątanie, wietrzenie

Fizyczna: spalanie, wyparzanie, lampa bakteriobójcza,

Chemiczna: płyny, preparaty do dezynfekcji powierzchni,

Sterylizacja

Sterylizacja czyli wyjaławianie jest procesem mającym na celu trwałe zniszczenie wszystkich form drobnoustrojów, w tym również spor.

Aseptyka

Aseptyka to stan w którym pomieszczenia, materiały opatrunkowe, narzędzia, leki itp. są wolne od żywych drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych.

Antyseptyka

Antyseptyka to postępowanie polegające na stosowaniu zabiegów zmierzających do zniszczenia drobnoustrojów lub zahamowania ich rozwoju.

Zakażenie krzyżowe

Zakażenie krzyżowe to – zakażenie przeniesione z jednego pacjenta na drugiego przez ręce personelu.

Dekontaminacja

Dekontaminacja to usunięcie i dezaktywacja zanieczyszczeń i substancji szkodliwych z przedmiotów, powierzchni, ludzi w celu ich oczyszczenia. Do metod dekontaminacji w gabinecie stomatologicznym zaliczamy dezynfekcję ...