Dodaj publikację
Autor
Anna Zadrąg
Data publikacji
2021-11-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
3

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Projekt "Poznaję język angielski poprzez zabawy arteterapeutyczne inspirowane muzyką krajów europejskich" realizowany w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym jest kontynuacją poprzednich projektów. Dzięki zagranicznym szkoleniom nasi nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacji oraz mieli możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich.
 Pobierz (docx, 32,4 KB)

Podgląd treści

Projekt „Poznaję język angielski poprzez zabawy arteterapeutyczne inspirowane muzyką krajów europejskich” realizowany w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym

Projekt jest kontynuacją poprzednich działań i projektów realizowanych w placówce. Na bazie naszych wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie arteterapii powstał plan roczny “Bliżej muzyki - uwrażliwienie dziecka na świat dźwięków, równoważenie jego emocji”. Nauczyciele przeszli szereg szkoleń z zakresu edukacji muzycznej i arteterapii. Do zajęć projektowych wykorzystano platformy edukacyjne oraz sprzęt muzyczny. Projekt rozpoczął się od października 2020 r. Na początku czerwca 2021 r. zespół projektowy podsumował wcześniejsze działania i ustalił harmonogram spotkań przed mobilnością. Zostały podpisane umowy z każdym z uczestników. Oświadczenia uczestnictwa w projekcie przesłano do FRSE. Odbyły się spotkania grupy nauczycieli wyjeżdżających na szkolenie, poruszono tematy dotyczące kultury Hiszpanii oraz bezpieczeństwa podczas podróży i pobytu w tym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pandemicznej. Przed mobilnością wszyscy jej uczestnicy rozwijali swoje umiejętności językowe. W czerwcu podpisano umowę z partnerem hiszpańskim. Kursy prowadziła szkoła iDevelop, reprezentowana przez firmę Euromind. Mobilność zespołu zarejestrowano w systemie Mobility Tool. Zakupiono bilety lotnicze. W lipcu pięcioro uczestników mobilności wyleciało do Hiszpanii. Szkolenie odbyło się w Maladze. Kurs nosił nazwę: “Arteteraphy - a journey through music” (w języku polskim: “Arteterapia - podróż przez muzykę). Zajęcia prowadzone były w języku angielskim przez profesjonalną i kompetentną arteterapeutkę. Kurs składał się z części teoretycznej i warsztatowej. Spotkania skierowane były na aktywny udział uczestników, intensyfikując działanie muzyki brzmieniem, słowem, ruchem i rysunkiem. Szczególną uwagę skierowano na silne oddziaływanie terapeutyczne muzyki i tańca w pracy z dziećmi. Muzyka to uniwersalny język człowieka, który dociera do głęboko ukrytych uczuć i wyobrażeń. Dzięki tym zajęciom nasi adepci arteterapii utwierdzili się w przekonaniu, jak ważne jest odreagowanie emocji w muzyce. Po zakończeniu przedsięwzięcia uczestnicy otrzymali komplet materiałów do wykorzystania w pracy z dziećmi: narzędzia do przeprowadzenia diagnoz, scenariusze zajęć oraz muzykę w wersji multimedialnej. Na zakończenie kursie przekazano uczestnikom: certyfikaty Power, szkoły iDevelop oraz Europassy. Podczas pobytu w Maladze oprócz zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu muzykoterapii, zespół poznał kulturę i zabytki Hiszpanii. Nasi nauczyciele podzielili się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia. Po powrocie z mobilności każdy z uczestników wypełnił raport indywidualny. W czasie trwania projektu podejmowano szereg działań promujących jego realizację. W naszej placówce oraz w miejscu odbywania mobilności w Maladze, umieszczono plakaty informujące o działaniach wynikających z projektu. Informacje umieszczone zostały też w prasie lokalnej oraz na ogólnopolskich platformach edukacyjnych. Bieżące informacje z pracy z dzieckiem poprzez muzykoterapię otrzymują też rodzice poprzez Facebooka oraz ...