Dodaj publikację
Autor
Joanna Miedzielec
Data publikacji
2022-01-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia rewalidacji indywidualnej przeznaczone dla II etapu edukacyjnego (klasa V integracyjna)nauczania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
 Pobierz (pdf, 69,6 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia

upośledzonego w stopniu umiarkowanym.

Temat: Rozwijanie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo – przestrzennej
i przestrzennego rozumienia informacji na przykładzie budowy owocu.

Cele operacyjne:

Uczeń:

-rozpoznaje i nazywa części owocu (szypułka, miąższ, gniazdo nasienne,
skórka, nasiona),

-odczytuje globalnie wyrazowy,

-łączy globalnie nazwy z częściami owocu,

-nazywa przetwory owocowe,

-ma świadomość odżywczych wartości zjedzenia owoców uzyskanie informacji
dlaczego warto jeść owoce,

-układa zdania z rozsypanki trzy wyrazowej, czyta je, omawia,

-doskonali techniki liczenia oraz poznaje pojęcie „połowa”,

- potrafi zrobić sałatkę owocową dla siebie (umiejętność funkcjonalna),

-potrafi ułożyć serwetkę,

-savoir vivre na co dzień.

Metody pracy:

-globalnego czytania Domana,

-polisensorycznego poznania

Formy pracy:

-indywidualna zróżnicowana

Środki dydaktyczne:

-pudełko ciekawych pytań

-owoce (jabłko, gruszka)

-plakat : „Budowa owocu” ( A. Tanajewska, Renata Naprawa „Podróż przez
pory roku z kartami pracy”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2021 str. 53)

-karta pracy ( A. Tanajewska, Renata Naprawa „Podróż przez pory roku z
kartami pracy”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2021 str. 54) do wycięcia
i wklejenia etykiet z jakich części składa się gruszka

-karta pracy: przetwory z owoców (D .Szczęsna, M. Pouch „ Pewny start.
Wokół pór roku. Wokół jesieni”. Wydawnictwo Szkolne PWN 2017,Karta 43.
Owoce przez cały rok –potrawy i przetwory z owoców)

-rebus (D. Szczęsna, M. Pouch „Pewny start. Wokół pór roku. Wokół jesieni.
Wydawnictwo Szkolne PWN 2017, Karta 43. Owoce przez cały rok –potrawy
i przetwory z owoców, zad.2)

-karta pracy do wklejenie informacji dlaczego warto jeść owoce oraz
z rozsypaną wyrazową (D. Szczęsna, M. Pouch „Pewny start. Wokół pór roku.
Wokół jesieni”. Karta 44: Dlaczego warto jeść owoce?, zad.1)

-nożyk do krojenia owoców

-sztućce

-talerze

-obrus, serwetki

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery.

Nawiązanie do wiedzy wcześniej poznanej: pudełko ciekawych pytań –
nauczyciel prosi, aby uczeń wylosował z pudełka jedno pytanie i odpowiedział
na nie. Przykładowe pytania: jakie zwierzę możemy spotkać w lesie, jaki kolor
lubisz najbardziej, z ilu liter składa się słowo: Kot itp.

Zajęcia właściwe

1. Wprowadzenie do tematu zajęć – uczeń z zamkniętymi oczami poprzez

dotyk różnych owoców i próbuje odgadnąć ich nazwę.

2. Omówienie budowy owocu na plakacie.
3. Wskazanie na plakacie z jakich części składa się jabłko: miąższ, szypułka,

gniazdo nasienne, skórka, nasiona (pestki.)

4. Wskazanie na plakacie, z jakich części składa się gruszka: skórka,

szypułka, gniazdo nasienne, nasiona (pestki), miąższ.

5. Łączenie nazw z częściami owocu.
6. Czytanie, wycinanie i naklejanie w odpowiednich miejscach.
7. Pogadanka na temat co można zrobić z ...