Dodaj publikację
Autor
Monia26
Data publikacji
2022-01-10
Średnia ocena
0,00
Pobrań
6

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Wychowawca/bibliotekarz , Bursa Szkolna.
 Pobierz (pdf, 404,1 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Nauczyciela ……………………….ubiegającego się o stopień awansu

zawodowego

nauczyciela dyplomowanego


Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcymgr

wychowawca/bibliotekarz

mgr

1.09.2021 r.

31.05.2024r.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

Stanowisko:

Nazwa placówki:

Dyrektor szkoły:

Data rozpoczęcia stażu:

Data zakończenia stażu:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.2215)

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn. zm).

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego

stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego

warsztatu pracy oraz jakości pracy bursy.

Czynności organizacyjne

Zadanie

Forma realizacji

analiza

Termin
realizacji

VIII 2021
cały okres
stażu


IX 2021r.

IX 2021r.

IX 2021r.
cały okres
stażu

VI 2024r.

VI 2024
VI 2024r.

procedury

Poznanie
awansu
zawodowego, pozwalającej ubiegać się o
stopień nauczyciela dyplomowanego
oraz przygotowanie planu
rozwoju
zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu
rozwoju.

Opracowanie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego i uzyskanie
oceny dorobku zawodowego za okres
stażu.

(ustawa

przepisów

prawa
-
oświatowego,
dotyczących
reformy oświaty oraz awansu
zawodowego
,
rozporządzenie )
- napisanie wniosku o rozpoczęcie
stażu
- sporządzenie planu rozwoju
zawodowego
założenie
-
zawodowego
- gromadzenie dokumentacji

- przygotowanie sprawozdania z
realizacji zatwierdzonego planu
rozwoju zawodowego
- wystosowanie
do
dyrektora bursy o ocenę dorobku
zawodowego za okres stażu

teczki

awansu

prośby

Złożenie wniosku o podjęcie
postępowania kwalifikacyjnego.

- prawidłowe wypełnienie
wnioskuWymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi

multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

§ 8 ust. 3 pkt 1Lp. Zadania do
wykonania

1.

Rozwijanie
kompetencji
czytelniczych i
upowszechnianie
czytelnictwa wśród
wychowanków.

2. Wykorzystanie

narzędzi
multimedialnych
w pracy
wychowawczej.

3. Organizacja

warsztatu pracy przy
użyciu technik
informatycznych.

4. Wykorzystanie

Internetu oraz jego
zasobów.

Termin
realizacji
Wrzesień
każdego roku
stażu
Zgodnie z
opracowanym
terminarzem

Formy i sposoby realizacji

- Aktualizowanie księgozbioru biblioteki
bursowej, zgodnie z nowym kanonem lektur
opracowanym przez MEiN

- Uzupełnianie księgozbioru w zakresie
literatury pięknej (polskiej, obcej) zgodnie z
oczekiwaniami młodzieży, wyrażonej w
ankiecie czytelniczej .

- Zorganizowanie konkursu czytelniczego:

 „Duety literackie”

- Przygotowanie wystaw promujących
wybrane sylwetki osób i rocznic, ogłoszone
Uchwałą Sejmu i Senatu.

 Patroni Roku 2021,2022,2023

książkowych

nowości

Prezentacja

-
biblioteki wśród wychowanków.
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem
narzędzi multimedialnych.
- Wykorzystanie komputera do pracy
wychowawczej/bibliotecznej prowadzonej na
skutek wdrożenia pracy zdalnej w związku z
pandemią.
- Utworzenie grupy na komunikatorze
Messenger w celu sprawniejszej komunikacji
z wychowankami ...