Dodaj publikację
Autor
Paweł Pietkiewicz
Data publikacji
2022-02-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
8

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć w zawodzie technik elektryk i elektryk. Scenariusz przeznaczony do zajęć praktycznych w technikum oraz branżowej szkole I-go stopnia. W materiale ochrona przeciwporażeniowa.
 Pobierz (pdf, 114,8 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć:

Przedmiot: Montaż instalacji elektrycznych

Data zajęć:

Nauczyciel: mgr inż. Paweł Pietkiewicz

Klasa: I elektryk - branżowa szkoła I-go stopnia

Ilość osób: 6

Czas: 3 godziny

Temat: Ochrona przeciwporażeniowa

1. Cele ogólne

 Ochrona przeciwporażeniowa

2. Cele szczegółowe

Uczeń potrafi rozpoznać i zastosować : ochronę przeciwporażeniową

1)

Instruktaż wstępny

10 min.

Rozpoczęcie zajęć , sprawdzenie obecności , podanie tematu , szkolenie stanowiskowe bhp

2)

Instruktaż szczegółowy

Wprowadzenie do tematu zajęć i przypomnienie wiadomości już nabytych na wcześniejszych
zajęciach

Zajęcia planowe w grupach , montaż samodzielny wg. podanego schematu 75min.


Przerwa

Zajęcia planowe w grupach , montaż samodzielny wg. podanego schematu

3)

Instruktaż końcowy

Ocena pracy uczniów , wystawienie ocen , zakończenie zajęć

Razem:

15 min

70 min.

10 min.

180 min.

Materiały dydaktyczne : schemat ochrony przeciwporażeniowej oraz model

Źródło rysunku:
http://nop.ciop.pl/m6-2/m6-2_4.htm