Dodaj publikację
Autor
Anna Głowicka-Koczorowska
Data publikacji
2022-05-23
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia szkoły podstawowej z Zespołem Aspergera.
 Pobierz (docx, 12,6 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ LEKCJI

Przedmiot: zajęcia rewalidacyjne

Temat: Rozpoznawanie i nazywanie emocji.

Cel główny:

- uczeń rozpoznaje i nazywa różne stany emocjonalne.

Cele lekcji:

a) terapeutyczne

- wzmacnianie koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności uzasadniania wypowiedzi,

- kształtowanie umiejętności rozpoczynania i prowadzenia rozmowy.

b) wychowawcze

- rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy,

- wzmacnianie motywacji do pracy.

Kompetencje kluczowe:

- kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

- kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Metody: praktyczna, podająca

Formy: praca indywidualna

Pomoce dydaktyczne: książka „Co się dzieje między nami?, karty „Emocje”, plansza z podziałem emocji.

Przebieg lekcji:

1. Przywitanie.

2. Poznanie samopoczucia ucznia.

3. Omówienie i rozwiązanie bieżących problemów ucznia.

4. Rozmowa z uczniem na temat emocji – wprowadzenie.

5. Stworzenie przez ucznia definicji słowa „emocje”.

6. Rozmowa dotycząca podstawowych emocji i ich wpływ na ludzkie zachowanie – plansza z podziałem emocji.

7. Rozpoznanie i nazywanie emocji u siebie i u innych osób – karty „Emocje”, książka „Co się dzieje między nami?”.

8. Podsumowanie wiadomości dotyczących emocji.

9. Pożegnanie.