Dodaj publikację
Autor
Anna Głowicka-Koczorowska
Data publikacji
2022-05-23
Średnia ocena
0,00
Pobrań
4

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji matematyki dostosowany do ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 Pobierz (docx, 15,8 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji (dostosowany)

Lekcja: matematyka

Data:

Klasa:

Temat: Rysowanie graniastosłupów.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Rysowanie figur płaskich.

Cele lekcji:

A-Uczeń zapozna się z rysunkami graniastosłupów na płaszczyźnie.

B-Uczeń samodzielnie narysuje sześcian i prostopadłościan.

C-Uczeń narysuje graniastosłup o postawie trójkąta lub sześciokąta.

Wychowawcze:

- rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy,

- wzmacnianie motywacji do pracy,

- kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się podczas lekcji on-line.

Cel sformułowany w języku ucznia:

Rysuję graniastosłupy na płaszczyźnie.

Pytanie kluczowe: Jak rysować graniastosłupy, aby było to proste, a efekt był przejrzysty i estetyczny.

Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji): Uczeń po lekcji będzie potrafił wykonać rysunek graniastosłupa, który będzie mógł być potencjalnie wykorzystany do dalszych obliczeń.

Umiejętności kluczowe ćwiczone podczas lekcji:

- kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

-kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

-kompetencje cyfrowe,

-kompetencje osobiste, społeczne oraz umiejętności uczenia się.

Metody:

-praktyczna,

-problemowa,

-podająca.

Formy:

-zbiorowa,

-indywidualna.

Pomoce dydaktyczne: podręcznik do matematyki, programy Microsoft Teams, LibreOffice i GeoGebra.

Przebieg lekcji:

1.Czynności organizacyjne:

-powitanie.

2.Realizacja tematu:

-podanie tematu i celu lekcji – uczeń otrzymuje do wklejenia kartkę z zapisanym tematem i celami lekcji,

-podanie pytania kluczowego,

-przedstawienie sześcianu, prostopadłościanu oraz innych graniastosłupów w programie GeoGebra,

-podanie linków do brył na stronie online,

-wspólne rysowanie sześcianu, prostopadłościanu, graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta – pomoc uczniowi w rysowaniu figur płaskich, dostosowana do Jego potrzeb i możliwości,

3.Podsumowanie lekcji:

-Co mi się podobało na lekcji?

-Z czym mogę jeszcze mieć trudności?

Praca domowa (dostosowana):

- samodzielne narysowanie dowolnego graniastosłupa.