Dodaj publikację
Autor
Magdalena Włodarczyk
Data publikacji
2022-06-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
8

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz Dnia Ziemi w przedszkolu.
 Pobierz (docx, 23,5 KB)

Podgląd treści

Scenariusz „Dzień Ziemi”

realizacja projektu AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

zadanie AKTYWNY PRZEDSZKOLAK – DZIEŃ ZIEMI – impreza plenerowa, integracyjna.

Odpowiedzialne za realizację: wszystkie nauczycielki

Termin: wg ustalonego harmonogramu od 26. 04. 2021 do 30. 04.2021(II tury: I: dzieci 3-4-letnie i II: dzieci 5-6-letnie)

Koordynator: Magdalena Włodarczyk

Cele ogólne:

Uświadomienie dzieciom że ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego człowieka

Zachęcanie dzieci do dbania o przyrodę poprzez wykształcanie codziennych nawyków proekologicznych oraz racjonalne korzystanie z jej zasobów.

Kształtowanie wrażliwości dziecka na otaczające je środowisko;

Integrowanie się z dziećmi z równoległej wiekowo grupy poprzez wytwarzanie radosnej i serdecznej atmosfery w trakcie zabawy.

Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;

Kształtowanie umiejętności sportowego współzawodnictwa;

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

Cele operacyjne:

DZIECKO:

rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego.

wypowiada ekologiczne hasła i śpiewa piosenki o tematyce ekologicznej,

ilustruje poprawnie ruchem piosenki i utwory muzyczne,

troszczy się o przyrodę,

nie zaśmieca środowiska,

wie, jaka działalność człowieka może wpłynąć pozytywnie i negatywnie na przyrodę (jest świadome problemu),

wie o segregacji śmieci,

wie, co oznacza słowo „ ekologia”,

czerpie radość ze wspólnej zabawy,

przestrzega zasad bezpieczeństwa,

zgodnie współpracuje w zespole,

logicznie myśli, wyciąga wnioski, udziela.

Metody:

rozmowa,

pokaz,

bezpośredniej celowości ruch

podająca,

słowna, oglądowa,

poszukująca,

ekspresyjne,

praktycznego działania.

Formy: zbiorowa i zespołowa

Środki dydaktyczne:

różne rodzaje śmieci, gazety, pachołki, obręcze, worki na śmieci, łyżki, symbole odpadów, oczyszczone odpady, wstążki / opaski w odpowiednich kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym, brązowym, prezentacja „Dbam o Ziemię”, zielone chusty/ paski bibuły, małe piłeczki, nagłośnienie, magnetofon, piosenka „Ochroń Ziemię”.

Miejsce organizowania imprezy: przedszkolny plac zabaw.

Etap I –   PRZYGOTOWANIA   POPRZEDZAJĄCE   WYDARZENIE:

Ustalenie terminu i przebiegu wydarzenia, włączenie się do obchodów Światowego Dnia Ziemi.

Opracowanie i wydrukowanie scenariusza i pomocy dydaktycznych ( ilustracje tematyczne).

Przygotowanie informacji dla rodziców o planowanym wydarzeniu oraz krótkiej notatki do prasy i kroniki.

Uzgodnienie podziału obowiązków przy organizacji wydarzenia.

Zbieranie pustych plastikowych i szklanych butelek, papieru, aluminiowych puszek

Pogadanki/prezentacje multimedialne na temat Co niszczy nasze środowisko – wychowawcy.

Nauka piosenki o tematyce ekologicznej.

W każdym oddziale dzielimy dzieci na 4 grupy . Każda z grup zakłada wstążkę/ opaskę w określonym kolorze: I grupa kolor zielony, II grupa kolor żółty, III grupa kolor niebieski, IV grupa kolor szary/ czarny.

Przygotowanie sprzętu nagłaśniającego oraz oprawy muzycznej i fotograficznej – magnetofon, płyty z muzyką i aparat fotograficzny.

Etap II –   PRZEBIEG   WYDARZENIA:

Powitanie przez prowadzącą

„Wszyscy są, witam Was, dziś Dzień Ziemi nadszedł czas świętuję Ja, świętuj Ty, raz, dwa, trzy”

WSTĘP (wprowadzenie dzieci w temat zapoznanie z cel spotkania)

Dnia 22 kwietnia na całym świecie ...