Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Kalemba
Data publikacji
2022-07-29
Średnia ocena
0,00
Pobrań
22

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Karta pracy dla uczniów, którą można wykorzystać do utrwalenia wiadomości na temat budowy i funkcjonowanie układu nerwowego.
 Pobierz (pdf, 180,2 KB)

Podgląd treści

Budowa i funkcjonowanie układu nerwowego - karta pracy ucznia

Zadanie 1

Poniższe zdania dotyczą budowy i funkcji układu nerwowego. Uzupełnij poniższe zdania
wpisując odpowiednie wyrażenia.

skład ośrodkowego układu nerwowego ze względu na budowę wchodzi

W
……………………… oraz rdzeń kręgowy.

Pracą narządów wewnętrznych oraz procesami przemiany materii kieruje …………………..
układ nerwowy.

Za podejmowanie świadomych decyzji, wykonywanie zamierzonych czynności odpowiada
………………

Móżdżek odpowiada za utrzymanie ………………………. oraz koordynację ………………..

Ośrodki odpowiedzialne za rozpoznawanie dźwięków i pamięć słuchową odpowiada płat
…………………. mózgu.

Zadanie 2

Określ poprawność poniższych zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe wstaw literę P, a jeśli
fałszywe, wstaw literę F.

Lewa półkula mózgu odpowiada za abstrakcyjne myślenie, logikę i mowę. …………..

Nerwy rdzeniowe zaczynają się w mózgowiu. ………

Neuron to inaczej komórka nerwowa. ……….

Umiejętność czytania i pisania to przykład odruchu bezwarunkowego. ………….