Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Kalemba
Data publikacji
2022-08-01
Średnia ocena
0,00
Pobrań
15

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Higiena i choroby układu oddechowego - scenariusz zajęć.
 Pobierz (pdf, 386,2 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć

Temat: Higiena i choroby układu oddechowego.

Cel główny:

- poznanie chorób układu oddechowego,

- poznanie zasad profilaktyki chorób układu oddechowego,

- zasady higieny chorób układu oddechowego,

- wpływ palenia tytoniu na organizm człowieka.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:

- omówić choroby układu oddechowego,

- wykazać zależność między skażeniem środowiska a zachorowalnością na choroby
układu oddechowego,

- określić wpływ dymu tytoniowego na układ oddechowy i pozostałe części organizmu.

Metody i formy pracy:

- burza mózgów,

- metoda „odwróconej lekcji”,

- praca indywidualna,

- praca grupowa.

Wykaz środków dydaktycznych:

- arkusz szarego papieru,

- pisaki,

- kolorowe, samoprzylepne karteczki.

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie uczniów. Nauczyciel sprawdza stopień przygotowania uczniów do lekcji.

2. Nauczyciel wskazuje cele lekcji oraz zapisuje temat lekcji.

3. Nauczyciel przeprowadza burzę mózgów na temat prawidłowej higieny
układu oddechowego. Uczniowie swoje propozycje zapisują na kolorowych,
samoprzylepnych karteczka. Następnie kolorowe karteczki zawieszają na
tablicy.

4. Na wcześniejszej lekcji uczniowie zostali podzieleni na 6 grup. Każda z grup miała
w domu przygotować informacje na temat chorób układu oddechowego.

Grupa 1 – zapalenie płuc.

Grupa 2 – pylica.

Grupa 3 – astma.

Grupa 4 – angina.

Grupa 5 – gruźlica.

Grupa 6 – rak płuc.

Każda z grup otrzymuje arkusz szarego papieru i pisaki. Nauczyciel poleca uczniom,
aby przedstawili swoje zagadnienie w formie plakatu. Wyznacza czas na wykonanie
zadania – 15 minut.

5. Następnie poszczególne grupy prezentują na forum klasowym efekty pracy nad
swoim zagadnieniem. Nauczyciel koryguje wypowiedzi uczniów, jeżeli pojawią się
błędy.

6. Na posumowanie lekcji uczniowie wykonują quiz wiedzy sprawdzający stopień
przyswojenia wiadomości z lekcji.