Dodaj publikację
Autor
Magdalena Wiśniewska
Data publikacji
2022-12-11
Średnia ocena
0,00
Pobrań
16

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem TIK - filmu, zadań praktyczne z platformy wordwall.net oraz learningapps.org.
 Pobierz (docx, 24,9 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem TIK – Magdalena Wiśniewska 02. 12. 2022

1. Etap edukacyjny i klasa:

szkoła podstawowa - klasa VII

2. Przedmiot:

chemia

3. Temat zajęć:

Masa atomowa, masa cząsteczkowa

4. Czas trwania zajęć:

45 minut

5. Uzasadnienie zastosowania technologii:

Zastosowanie technologii TIK sprawi, że lekcja stanie się bardziej atrakcyjna dla uczniów, poprzez wykonywanie ciekawych ćwiczeń na monitorze interaktywnym. Ułatwi zrozumienie tematu i osiągnięcie celów lekcji oraz zwiększy samodzielność uczniów.

6. Cel ogólny zajęć:

Zapoznanie uczniów z pojęciami masy atomowej i cząsteczkowej.

7. Cele szczegółowe zajęć:

definiuje pojęcia masa atomowa, masa cząsteczkowa

odczytuje masy atomowe pierwiastków chemicznych z układu okresowego

oblicza masę cząsteczkową pierwiastków i prostych związków chemicznych

rozwiązuje zadania o różnym stopniu trudności.

8. Metody i formy pracy:

 Metody:

podająca (wyjaśnienie, wykład informacyjny),

eksponująca (film),

metody programowane (z użyciem komputera),

praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)

Formy:

praca indywidualna

praca zbiorowa

9. Środki dydaktyczne:

Podczas lekcji wykorzystano:

filmy ze strony pistacja.tv

e-notatka z platformy zpe.gov.pl

ćwiczenia praktyczne z platformy zpe.gov.pl

ćwiczenia praktyczne z platformy wordwall.net oraz learningapps.org

plansze IPP chemia - układ okresowy pierwiastków

komputery z dostępem do Internetu

monitor interaktywny

ankieta ewaluacyjna

10. Wymagania w zakresie technologii:

 Dowolne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

11. Przebieg zajęć:

Czynności organizacyjne

Czas trwania: 5 min

Sprawdzenie listy obecności

Zapoznanie uczniów z tematem lekcji

Wstęp

Czas trwania: 10 min

Zapoznanie uczniów z pojęciem masy atomowej i masy cząsteczkowej

Prezentacja filmu Masa atomowa i masa cząsteczkowa | Pi-stacja (pistacja.tv)

Dzięki uważnemu obejrzeniu filmu uczniowie dowiedzą się w jaki sposób odczytujemy masy atomowe pierwiastków i obliczamy masy cząsteczkowe związków chemicznych.

Zapisanie notatki – wykorzystanie e-notatki z platformy zpe.gov.pl

Część właściwa:

Ćwiczenia uczniowskie

Czas trwania: 10 min

Nauczyciel udostępnia uczniom planszę IPP Chemia z układem okresowym.

Nauczyciel udostępnia uczniom link do ćwiczeń na platformie Odczytaj z układu okresowego masy atomowe pierwiastków - Połącz w pary (wordwall.net) oraz Masa cząsteczkowa (learningapps.org)

Podsumowanie:

Wykorzystanie zdobytej wiedzy

Czas trwania: 10 min

Nauczyciel udostępnia uczniom link do platformy Obliczanie mas cząsteczkowych (zpe.gov.pl)

Uczniowie samodzielnie wykonują Polecenia 1 oraz Ćwiczenia 4 z udostępnionego uczniom linku do ćwiczeń.

Podczas wykonywania ćwiczeń uczniowie mogą w dalszym ciągu korzystać z układu okresowego pierwiastków

Praca domowa

Czas trwania: 5 min

Opis aktywności:

Nauczyciel poleca uczniom obejrzenie filmu  Atom czy cząsteczka? Masa atomowa, masa cząsteczkowa. [szkoła podstawowa, gimnajzum] - YouTube oraz Obliczanie mas cząsteczkowych (zpe.gov.pl) wyjaśniającego omawiany temat.

Nauczyciel zleca wykonanie po trzy przykłady z zadania ...