Dodaj publikację
Autor
Magdalena Wiśniewska
Data publikacji
2023-01-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
29

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Krzyżówka opracowana na podstawie podręcznika Chemia Nowej Ery do wykorzystania na lekcji powtórzeniowej z działu: Atomy i cząsteczki.
 Pobierz (docx, 26,7 KB)

Podgląd treści

1.

M

A

T

E

R

I

A

2.

Ż

E

L

A

Z

O

3.

C

Z

Ą

S

T

E

C

Z

K

A

4.

D

Y

F

U

Z

J

A

5.

A

T

O

M

6.

N

E

U

T

R

O

N

7.

I

Z

O

T

O

P

Y

8.

M

A

N

G

A

N

9.

M

A

S

O

W

A

10.

W

Ę

G

L

O

W

C

E

11.

W

A

L

E

N

C

Y

J

N

E

… ma budowę ziarnistą, składa się z maleńkich cząsteczek będących w ciągłym ruchu.

Nazwa pierwiastka z grupy 8 i okresu 4.

Układ złożony z połączonych ze sobą atomów.

Samorzutne wnikanie cząsteczek jednej substancji między cząsteczki drugiej substancji.

Tworzą go jądro i poruszające się wokół niego elektrony.

Ma zerowy ładunek elektryczny.

Atomy tego samego pierwiastka chemicznego, różniące się liczbą neutronów w jądrze.

Nazwa pierwiastka o liczbie atomowej równej 25.

A to inaczej liczba …

Nazwa 14. grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych.

Elektrony … biorą udział w tworzeniu wiązań i decydują o właściwościach chemicznych pierwiastka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

… ma budowę ziarnistą, składa się z maleńkich cząsteczek będących w ciągłym ruchu.

Nazwa pierwiastka z grupy 8 i okresu 4.

Układ złożony z połączonych ze sobą atomów.

Samorzutne wnikanie cząsteczek jednej substancji między cząsteczki drugiej substancji.

Tworzą go jądro i poruszające się wokół niego elektrony.

Ma zerowy ładunek elektryczny.

Atomy tego samego pierwiastka chemicznego, różniące się liczbą neutronów w jądrze.

Nazwa pierwiastka o liczbie atomowej równej 25.

A to inaczej liczba …

Nazwa 14. grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych.

Elektrony … biorą udział w tworzeniu wiązań i decydują o właściwościach chemicznych pierwiastka