Dodaj publikację
Autor
Anna Kupiec
Data publikacji
2023-01-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawdzian z zakresu metod utrwalania oraz zmiany jakie zachodzą podczas utrwalania żywności
 Pobierz (docx, 14,5 KB)

Podgląd treści

Sprawdzian Metody Utrwalania

1. Jakie czynniki wpływają na żywność podczas jej przechowywania?

a) temperatura i światło b) obce zapachy i wilgotność

c) skład powietrza i temperatura d) temperatura, wilgotność, skład powietrza, światło, obce zapachy

2. W procesie oddychania następuje

a) utrata wody b) utlenianie cukrów c) autoliza komórek d) kurczenie się tkanek

3. Zmiany związane z rozwojem i aktywnością drobnoustrojów zachodzące w żywności to zmiany:

a) biologiczne b) chemiczne c) mikrobiologiczne d) fizyczne

4. Utrata wody z komórek podczas przechowywania następuje na skutek

a) autolizy b) oddychania c) transpiracji d) dojrzewania

5. Oddychanie, dojrzewanie i kiełkowanie to procesy zachodzące w niektórych surowcach podczas ich przechowywania. Do jakich zmian możemy je zaliczyć?

a) biochemicznych b) mikrobiologicznych c) fizycznych d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

6. Zmiany spowodowane utlenianiem tłuszczów i witamin zachodzące w przechowywanej żywności to zmiany

a) fizyczne b) chemiczne c) biologiczne d) mikrobiologiczne

7. Do fizycznych metod utrwalania żywności zaliczamy:

a) pasteryzację, sterylizację, peklowanie, marynowanie

b) pasteryzację, sterylizację, suszenie, chłodzenie, zamrażanie

c) pasteryzację, chłodzenie, kwaszenie, suszenie

d) pasteryzację, wędzenie, suszenie, zamrażanie

8. Do fizycznych metod utrwalania żywności wysokimi temperaturami zaliczamy:

a) chłodzenie, peklowanie b) pasteryzację, sterylizację c) sterylizację, zamrażanie d) chłodzenie, sterylizację UHT

9. Do metod utrwalania żywności niskimi temperaturami zaliczamy:

a) chłodzenie, zamrażanie b) pasteryzację, sterylizację c) peklowanie, wędzenie d) suszenie, kwaszenie

10. Osmoaktywne metody utrwalania żywności polegają na :

a) stosowaniu niskich lub wysokich temperatur

b) dodawaniu do żywności substancji podwyższających ciśnienie osmotyczne

c) zastosowaniu fermentacji mlekowej

d) dodaniu kwasu octowego

11. Biologiczne metody utrwalania żywności polegają na:

a) zastosowanie fermentacji octowej

b) zastosowanie fermentacji mlekowej

c) zastosowaniu cukru i soli w celu podwyższenia ciśnienia osmotycznego

d)nasyceniu surowca dymem wędzarniczym

12. Celem peklowania jest:

a) zwiększenie trwałości surowca i utrwalenie barwy surowca

b) usunięcie wody z surowca

c) nasycenie surowca dymem wędzarniczym

d) zagęszczenie wody występującej w surowcu

13. Zamrażanie polega na:

a) szybkim schłodzeniu surowca do temperatury (-18oC) – (-20oC)

b) schłodzeniu surowca do temperatury 0oC – 10OC

c) termicznym wyjałowieniu produktu w temperaturze powyżej 100oC

d)dodaniu do żywności cukru i soli peklującej

14. Wędzenie polega na:

a) poddaniu surowca fermentacji mlekowej

b) marynowaniu surowca roztworem kwasu octowego

c) nasyceniu surowca dymem wędzarniczym

d) dodaniu do surowca mieszanki peklującej

15. Jaka metoda utrwalania żywności wykorzystywana jest podczas kiszenia kapusty i ogórków?

a) biologiczna b) fizyczna c) chemiczna d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

16. Do metod osmoaktywnych zaliczamy:

a) zamrażanie b) sterylizację c) dodatek cukru lub soli d) peklowanie ...