Dodaj publikację
Autor
Justyna Sikora
Data publikacji
2023-01-23
Średnia ocena
0,00
Pobrań
28

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji otwartej w klasie 7 pt. "Tworzenie wypowiedzi pisemnej – email."
 Pobierz (docx, 15,5 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji otwartej w klasie 7a

Temat lekcji: Tworzenie wypowiedzi pisemnej – email.

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

zna schemat emaila: powitanie, wstęp i powód napisania listu, rozwinięcie i zakończenie,

posługuje się przydatnymi zwrotami,

b) Umiejętności

Uczeń:

odpowiada na pytania do tekstu,

dopasowuje zwroty i wyrażenia do wstępu i zakończenia emaila ,

tłumaczy zdania na język polski i angielski.

2. Metoda i forma pracy

Metoda: wykład, programowa – praca z książką i zeszytem ćwiczeń, gramatyczno-tłumaczeniowa

Forma: praca indywidualna, praca w parach

3. Środki dydaktyczne

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

1. Czynności organizacyjne.

Nauczyciel podaje uczniom cel lekcji – poznanie schematu tworzenia wypowiedzi pisemnej

typu email.

b) Faza realizacyjna

2. Uczniowie otwierają podręcznik na str. 64. Nauczyciel przedstawia informacje dotyczące zasad

tworzenia e-maila oraz tłumaczy z uczniami przydatne zwroty znajdujące się na str. 130. Następnie

prosi uczniów o odpowiedzi na pytania do emaila znajdujące się w zadaniu nr 1 (w razie potrzeby

tłumaczy je na język polski). Nauczyciel prosi jednego z uczniów o przeczytanie emaila.

Ochotnicy odpowiadają na pytania, a następnie nauczyciel tłumaczy przeczytany email na język

polski.

3. Uczniowie wykonują zadanie nr 2. Czytają i tłumaczą na język polski podane zwroty i dopasowują je do wstępu i zakończenia emaila.

4. Uczniowie wykonują zadanie 3 polegające na uzupełnieniu emaila poprzez tłumaczenie

fragmentów zdań. Zapisują odpowiedzi w zeszycie.

5. Nauczyciel prosi uczniów o otwarcie zeszytu ćwiczeń na str. 62 i wykonanie zad. 1. Uczniowie

uzupełniają luki brakującymi zdaniami. Nauczyciel wybiera uczniów do przeczytania zadania.

6. Uczniowie wykonują zadanie 2 – tłumaczą zdania na język polski.

7. Uczniowie wykonują zadanie 3 polegające na przetłumaczeniu emaila na język angielski

korzystając z wyrażeń z zadania 2.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel prosi jednego z uczniów o podsumowanie – odpowiedź na pytanie “Czego nauczyliście się na dzisiejszej lekcji?”

5. Bibliografia

Podręcznik “Super Powers 7”

7. Czas trwania lekcji

45 minut