Dodaj publikację
Autor
Paulina Loranc
Data publikacji
2023-03-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Może to będzie kolejny scenariusz o tym temacie, ale obserwując dzieci zauważyłam, że bardzo trudno jest dzieciom się porozumieć czy nawet razem współpracować. Udostępniam swój scenariusz.
 Pobierz (docx, 16,5 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Temat zajęć: Nasze relacje w klasie

Prowadząca: mgr Paulina Loranc

Cele ogólne:

-integracja grupy

-tworzy wypowiedzi w formie ustnej

-kształtowanie umiejętności konstruktywnego słuchania i mówienia

Cele operacyjne:

Uczeń:

-odróżnia dobro od zła

-wie, jak należy się zachować w stosunku do rówieśników

Metody:

· obserwacja

· burza mózgów

Forma pracy: indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:

· kartki, kredki, mazaki, długopisy

Przebieg zajęć:

Nauczyciel wita dzieci i wprowadza do dzisiejszego tematu zajęć.

Dobro i zło- próba wyjaśnienia pojęć przez uczniów.

(Dobro i zło to podstawowe pojęcia etyczne. Dobrem określa się wszystko to, co przynosi korzyść człowiekowi, nie powoduje niczyjej krzywdy, służy szczęściu. Zło to przeciwieństwo dobra – jego skutkiem jest ludzka krzywda, nieszczęście.) żródło: ale klasa.pl

Zabawa „ Imię z przymiotnikiem” -prowadzący przedstawia się, podając swoje imię i przymiotnik określający tę osobę np. wesoły Wojtek, radosna Renata, cierpliwy Czarek, punktualny Piotr, ambitna Asia itp. Ważne jest w tym ćwiczeniu, aby uczniowie powiedzieli swoją pozytywną cechę, by w ten sposób wzmocnić w nich już na początku poczucie własnej wartości. Jest to ważne dla uczniów słabszych, nie odnoszących sukcesów. Jeśli ktoś ma z tym kłopot, wówczas klasa może pomóc.

Ćwiczenie „ Jaki jestem”- uczniowie piszą swoje imię pionowo i ma za zadanie do każdej litery dopasować pozytywny przymiotnik, który jest zgodny z osobowością lub coś co lubi lub nie, ważne aby dotyczyło tej osoby. Prowadzący może też wykonać to zadanie i pokazać uczniom. A – ambitna O - odpowiedzialny N – nie spóźniam się L – lubię się uczyć K – koleżeńska E – energii mam dużo A – agresji nie lubię K- kochający rodzinę.

Zabawa kończąca zajęcia: dokończ zdanie:

− Dzisiejsza lekcja…

− Co mi się podobało/nie podobało w lekcji ….

− Dowiedziałem się…