Dodaj publikację
Autor
Andrzej Żydek
Data publikacji
2023-04-04
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zachęcanie uczniów do twórczego spędzania wolnego czasu oraz wszechstronnego rozwoju.
 Pobierz (docx, 19,3 KB)

Podgląd treści

Innowacja pedagogiczna „Aktywne Przerwy”Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej

1. Tytuł innowacji: „Aktywne Przerwy”2. Autorzy innowacji: mgr Andrzej Żydek, mgr Tomasz Rogala3. Rodzaj innowacji: Progrmowa4. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej5. Okres realizacji: rok szkolny 2022/20236. Adresatami innowacji są uczniowie klas IV – VIII

7. Opis innowacji:

Innowacja polega na zaangażowaniu uczniów w aktywne spędzanie czasu wolnego. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz muzycznych. Aktywne przerwy dają możliwość uczniom na swobodną i indywidualną ekspresję podczas gry na instrumentach oraz na przećwiczenie materiału z lekcji muzyki lub zajęć szkolnych zespołów muzycznych pod okiem doświadczonego nauczyciela. Zajęcia sportowe pozwalają uczniom rozwijać ich zainteresowania oraz umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas rywalizacji w sporcie szkolnym. Dzięki aktywnym przerwom, uczniowie podnoszą swoją sprawność fizyczną oraz rozwijają swoje pasje związane z muzyką i sportem.

.

8. Cele do osiągnięcia:

Cel główny innowacji: Rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z muzyką i sportem

Cele szczegółowe innowacji:

poprawa relacji rówieśniczych,

kształtowanie pozytywnych wartości,

poprawę relacji rówieśniczych

pozytywnych wzmocnień w postaci pochwał, miłych doświadczeń w relacjach,

wzmocnienia samooceny, poczucia akceptacji i przynależności,

wdrażania do samodzielnego kreatywnego spędzania czasu wolnego,

dzielenia się z innymi własnymi doświadczeniami i umiejętnościami,

rozwijania umiejętności sportowych i muzycznych

9. Przewidywane osiągnięcia

Uczniowie:

Zdobywają wiedzę i umiejętności w przyjemnej dla siebie formie

Wzmacniają swoją samoocenę oraz pogłębiają pozytywną relację w grupie

Uczą się zwracać uwagę na pozytywne zachowania i je doceniać.

Uczą się współpracy

Zwiększają umiejętności gry na różnych instrumentach

Zwiększają umiejętności gry w sporcie szkolnym

10. Harmonogram:

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą dwa/trzy razy w tygodniu, podczas długich przerw.

11. Potrzebne zasoby:

instrumenty muzycznę takie jak: ukulele, gitary, pianino, bębny,

sprzęt sportowy taki jak: piłki, rakiety, kosze, bramki, lotki,

sala gimnastyczna

pracownia muzyczna

Współpraca z gronem pedagogicznym

12. Ewaluacja

W czasie trwania realizacji projektu badane będą osiągnięcia dzieci poprzez:

 rozmowy z dziećmi podczas zajęć;

 monitorowanie poziomu zaangażowania uczniów w czasie zajęć,

 prezentacja zdobytych umiejętności: zawody, występy, pokazy podczas uroczystości szkolnych.