Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Sielatycka
Data publikacji
2023-05-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
9

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji otwartej z przedmiotu plastyka w klasie 7.
 Pobierz (docx, 19,3 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji otwartej z plastyki w klasie 7

prowadząca: Aleksandra Sielatycka

Temat: Asamblaż.

1. Cele ogólne:

poznanie współczesnej techniki artystycznej, jaką jest asamblaż

doskonalenie umiejętności plastycznych poprzez twórczą ekspresję

2. Cele szczegółowe:

UCZEŃ:

wie, czym jest asamblaż i jakie są jego charakterystyczne cechy

dowiaduje się, czego można użyć do jego wykonania

poznaje zasady tworzenia asamblażu

poznaje nazwiska twórców tego rodzaju dzieł w Polsce

dokonuje analizy i wysuwa poprawne wnioski

formułuje i wyraża własne argumenty

potrafi współpracować w grupie

tworzy układy kompozycyjne na płaszczyźnie wykorzystując gotowe elementy, w celu uzyskania zamierzonego wyrazu

doskonali umiejętności plastyczne, ekspresję twórczą i kreatywność

kształci wrażliwość oraz zainteresowanie sztuką

zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zadania plastycznego oraz ład i porządek na stanowisku pracy

3. Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

4. Metody pracy: asymilacji wiedzy, eksponująca, aktywizujące, praktycznego działania

5. Środki i pomoce dydaktyczne: własnoręcznie wykonany eksponat wykonany w technice asamblażu, plakat interaktywny w aplikacji „Genial.ly”, dwa nagrania mp4 fragmentów filmów z You Tube wykonane w programie „Free Cam 8”, gotowe elementy do pracy twórczej zebrane przez uczniów oraz nauczyciela, kleje, taśmy itp., podkładki, projektor, laptop

6. Czas trwania:45 minut

PRZEBIEG LEKCJI

I CZĘĆ WSTĘPNA:

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.

2. Zaaranżowanie sytuacji skłaniającej uczniów do udzielania odpowiedzi -metoda myślenia obrazami oraz określenia, co jest celem lekcji:

a) uczniowie patrzą na eksponat wykonany w technice asamblażu (forma abstrakcyjna) i odpowiadają na trzy pytania: Co wiesz na pewno? , Czego się domyślasz?, Czego jeszcze chcesz się dowiedzieć?

b) oglądają krótki filmu (30s), w którym wykonywany jest napis, będący nazwą techniki i jednocześnie pokazujący drugi sposób wykonywania asamblażu

3. Podanie i zapis tematu w zeszycie.

4. Przedstawienie celu ogólnego i celów szczegółowych w języku ucznia (NA CO BEZU) - slajd.

II CZĘŚĆ GLÓWNA:

1. Nawiązanie do wiadomości z ostatniej lekcji.

PRACA NA PLAKACIE MULTIMEDIALNYM :

https://view.genial.ly/6444fe1499577d001146cb7b/interactive-image-interactive-image

2. Określenie cech charakterystycznych asamblażu, z czego można go wykonać, poznanie nazwisk polskich twórców tej techniki oraz zasad jego tworzenia, przykładowe prace artystów oraz film prezentujący prace uczniowskie w tej technice.

3.Omówienie nowego znaczenia elementów wykorzystanych do tworzenia eksponatu zaprezentowanego na początku lekcji oraz wyjaśnienie jego tytułu.

4.Przedstawienie zadania plastycznego oraz sposobu jego realizacji wg podanych kryteriów - slajd.

Wykonajcie w kilkuosobowej grupie prosty asamblaż z gotowych elementów w formie całościowej i realnej. Przyklejcie elementy do podłoża. Nadajcie tytuł swojej pracy.

Praca w grupach.. Motywowanie uczniów do odwagi twórczej, dokonywanie korekty prac, stosowanie pozytywnych wzmocnień i pochwał oraz informacji zwrotnej ...