Dodaj publikację
Autor
Kinga Muszyńska-Pasowicz
Data publikacji
2023-05-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Lekcja otwarta z zakresu edukacji wczesnoszkolnej - podsumowanie projektu: Dzikie zwierzęta.
 Pobierz (docx, 14,0 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć otwartych z edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzonych w klasie II

Temat: Realizujemy projekt klasowy „Dzikie zwierzęta”

Data: 28.05.21

Cele:

ogólne:

- zdobycie umiejętności samodzielnego gromadzenia wiadomości na temat zwierząt,

- zdobycie informacji na interesujący nas temat: gdzie, w jakich warunkach żyją dane zwierzęta, co jedzą, czego potrzebują?

Kształtowanie umiejętności kluczowych:

- planowanie, organizowanie, porozumiewanie się w grupie, prezentowanie własnego stanowiska, przekonywanie do swoich racji, argumentowanie,

-podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji,

-rozwiązywanie problemów, poszukiwanie rozwiązań,

-odnoszenie się do doświadczeń.

Metoda pracy: metoda projektowa

Etapy pracy metodą projektów:

- powołanie zespołów

- wspólne planowanie projektu, tematyka, zakres materiału,

- określanie ram czasowych,

- podział pracy w zespole,

- realizacja,

- okresowe sprawozdanie,

- prezentacja,

- ewaluacja.

Forma pracy: grupowa

Realizatorzy: uczniowie podzieleni na 3 grupy 4 ososbowe

Czas trwania: 4 tygodnie od 30 kwietnia do 28 maja.

Terminy konsultacji z nauczycielem: każdy piątek w godzinach 9.50 – 10.35

Prezentacja: dla pozostałych uczniów, zaproszonych nauczycieli oraz rodziców

Tematy:

- Życie Jaguara i żółwia,

- Szop pracz i niedźwiedź Grizlly w Ameryce

- Rekin ludojad

Przebieg zajeć:

Powitanie.

Przygotowanie potrzebnych materiałów.

Dostarczenie przgotowanych wcześniej półproduktów – kartonów, modeli zwierząt, gazetek, rysunków itp.

Praca w grupach.

Prezentacja swoich prac.

Wystawka szkolna gotowych prac.

Podsumowanie pracy – ewaluacja.