Dodaj publikację
Autor
Alicja Jałocha
Data publikacji
2023-07-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
8

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć świetlicowych w szkole specjalnej.
 Pobierz (docx, 13,4 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Grupa XVIII

Data: 25.03.2022

Osoba prowadząca: Alicja Jałocha

Temat zajęć: „Wiosenny ogród”

Metody pracy:

- oparte na słowie: objaśnienie, pochwała, rozmowa kierowana

- oparte na obserwacji: pokaz

- oparte na działaniu praktycznym: zajęć praktycznych

Środki dydaktyczne:

tablica interaktywna, symbole PCS, ilustracje tematyczne, karty pracy, kartoniki z symbolami roślin, folia, łopatki, ziemia, doniczki, nasiona

Formy pracy na zajęciach: zindywidualizowana, zbiorowa

Cele zajęć:

- komunikowanie się z użyciem komunikacji alternatywnej

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

Cele szczegółowe w kategorii ucznia:

Adam:

- współdziała z rówieśnikami w czasie zajęć grupowych – praktycznych,

- wycina i przykleja elementy na kartach pracy,

- nazywa rośliny, dobiera odpowiednie obrazki,

- porządkuje miejsce pracy,

Karol:

- współdziała z rówieśnikami w czasie zajęć grupowych – praktycznych,

- wycina i przykleja elementy na kartach pracy,

- nazywa rośliny, dobiera odpowiednie obrazki,

- włącza się w czynności porządkowe,

Krzysztof:

- współdziała z rówieśnikami w czasie zajęć grupowych – praktycznych,

- wycina i przykleja elementy na kartach pracy,

- nazywa rośliny używając symboli PCS, dobiera odpowiednie obrazki,

- porządkuje miejsce pracy,

Kuba:

- dobiera gotowe obrazki na zasadzie taki sam, próbuje przyczepiać na karcie pracy w wyznaczonym miejscu,

- współdziała z rówieśnikami w czasie zajęć grupowych – praktycznych,

Julian:

- współdziała z rówieśnikami w czasie zajęć grupowych – praktycznych,

- próbuje wycinać i przyklejać elementy na kartach pracy,

- włącza się w prace porządkowe,

Przebieg zajęć:

1. Powitane z wychowankami, zaproszenie do zajęć.

2. Zapoznanie z tematem, rozmowa kierowana, wspólne oglądanie krótkiego filmu edukacyjnego o roślinach przy użyciu tablicy interaktywnej (czego potrzebują rośliny do życia? Link: https://www.youtube.com/watch?v=H9KgApd4_wQ )

3. Wykonanie kart pracy, nazywanie roślin, wycinanie, przyklejanie, dobieranie odpowiednich elementów (Kuba – doczepianie na rzepy).

4. Wykonanie świetlicowego ogródka:

- przygotowanie planu pracy praktycznej z użyciem symboli PCS,

- przygotowanie miejsca pracy do zajęć praktycznych – sianie i sadzenie roślin – zabezpieczenie miejsca pracy, przygotowanie niezbędnych narzędzi, założenie rękawic,

- zajęcia praktyczne - sadzenie i sianie roślin według ustalonego planu pracy,

- omówienie wykonanej pracy, uświadomienie konieczności systematycznego dbania o ogródek,

5. Wykonanie czynności porządkowych, przygotowanie do obiadu.