Dodaj publikację
Autor
Alicja Jałocha
Data publikacji
2023-07-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
26

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć świetlicowych w szkole specjalnej.
 Pobierz (docx, 13,4 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Grupa XVIII

Data: 04.11.2022

Osoba prowadząca: Alicja Jałocha

Temat zajęć: „Niezwykły świat eksperymentów – wykonanie wulkanu i slime”

Metody pracy:

- oparte na słowie: objaśnienie, pochwała, rozmowa kierowana

- oparte na obserwacji: pokaz

- oparte na działaniu praktycznym: zajęć praktycznych

Środki dydaktyczne:

tablica interaktywna, symbole PCS, ilustracje tematyczne, pomoce plastyczne, soda, ocet, barwniki spożywcze, klej, miski, naczynia.

Formy pracy na zajęciach: zindywidualizowana, zbiorowa

Cele zajęć:

- komunikowanie się z użyciem komunikacji alternatywnej

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

Cele szczegółowe w kategorii ucznia:

Adam:

- współdziała z rówieśnikami w czasie zajęć grupowych – praktycznych,

- wybiera przedmioty według listy,

- działa według wskazówek w przepisie,

- układa elementy według wzoru,

- porządkuje miejsce pracy,

Karol:

- współdziała z rówieśnikami w czasie zajęć grupowych – praktycznych,

- wybiera przedmioty według listy,

- działa według wskazówek w przepisie,

- układa elementy według wzoru,

- włącza się w czynności porządkowe,

Krzysztof:

- współdziała z rówieśnikami w czasie zajęć grupowych – praktycznych,

- wybiera przedmioty według listy,

- działa według wskazówek w przepisie,

- układa elementy według wzoru,

- porządkuje miejsce pracy,

Kuba:

- dobiera gotowe obrazki na zasadzie taki sam, próbuje przyczepiać na karcie pracy w wyznaczonym miejscu,

- próbuje wybierać określone przedmioty,

- współdziała z rówieśnikami w czasie zajęć grupowych – praktycznych,

Julian:

- współdziała z rówieśnikami w czasie zajęć grupowych – praktycznych,

- wybiera przedmioty według listy,

- włącza się w prace porządkowe,

Przebieg zajęć:

1. Powitane z wychowankami, zaproszenie do zajęć.

2. Zapoznanie z tematem, rozmowa kierowana,

3. Wykonanie kart pracy z ustaleniem kolejności wykonywanych czynności

4. Wykonanie eksperymentów:

- przygotowanie planu pracy praktycznej z użyciem symboli PCS,

- przygotowanie miejsca pracy do zajęć praktycznych, zabezpieczenie miejsca pracy, przygotowanie niezbędnych pomocy plastycznych,

- zajęcia praktyczne - wykonywanie kolejnych czynności według przepisu.

- omówienie wykonanej pracy.

5. Wykonanie czynności porządkowych, przygotowanie do obiadu.