Dodaj publikację
Autor
Marta Siudak
Data publikacji
2023-08-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół muzycznych I stopnia, przeznaczone do wykorzystania na zajęciach z kształcenie słuchu i audycje muzyczne. #Tonacja a moll #Odmiana harmoniczna gamy mollowej #forma ronda #aktywne słuchanie muzyki
 Pobierz (pdf, 214,5 KB)

Podgląd treści

Opracowanie na instrumentarium Orffa
Marta Siudak

Allegretto

 











Fortepian

Ksylofon 1

Ksylofon 2

Klawesy

Trójkąt

Marakasy

5

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.


Sonata fortepianowa nr 11

KV. 331

część III Rondo alla turca

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756–1791)




 



 


































10

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

16

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.







 








 
 




 






 

 


  

 

cresc.

  


 
 
 

2

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

21


26









 













































3





















31


32









Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

4

    

 




  

 

  Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.









35


39


 

 

5

 

 

 

 

 

 

 


  

    

  
  

 

 

  
 







  









40


43









 
  
Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

6

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.









47


51


 
 



  

  

    

  

 
 


  

  
  
 

  

  

 

  

 
  

  
7

 









55

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

59

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar. 






  









































8



 

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.




63


67











 



























 




 


 






9








 









 










cresc.

 

 

72


79











Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

10
 

84

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

89

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.


 



 


    
 

 

 







 

 

 

 



 











 
11

 

 

 

 

 

 
 

 

  





 
1.

2.









 

  









92


95


 
 
Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

12

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.









99


103


 
 
 







 


 




 







13


























 



Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.









107


111





14

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.









115


119





 










 











15

Ftp.

Ksyl.1

Ksyl.2

K-sy

Trg.

Mar.





124























16