Dodaj publikację
Autor
Magdalena Kanikowska
Data publikacji
2023-08-27
Średnia ocena
0,00
Pobrań
6

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji, szycie ręczne, klasa I technikum.
 Pobierz (docx, 15,0 KB)

Podgląd treści

Konspekt lekcji

Temat lekcji: Szycie ręczne. Odszycie naroża.

Omówienie ćwiczenia.

Przygotowanie tkaniny na poszczególne fazy ćwiczenia, zaprasowanie obrębów.

Zszycie narożnika ściegiem stębnowym, ścięcie i rozprasowanie szwu.

Wywrócenie do prawej strony i uformowanie narożnika.

Zamkniecie obrębu – podszycie kryto.

Podstawa programowa: kształcenie w zawodzie Technik przemysłu mody 311941 (MOD.03, MOD.11)

Cele nauczania:

Cele główne:

- uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej- stanowisko prasowania (BHP pkt 9)

- uczeń wykonuje ściegi ręczne, wykorzystując przybory do szycia ręcznego

- uczeń konsekwentnie realizuje zaplanowane zadania i rozwija swoją kreatywność (KPS pkt 2)

- uczeń doskonali kształcenie umiejętności poprawnego stosowania słownictwa zawodowego

Cele operacyjne:

- uczeń poznaje sposób odszycia naroży

- uczeń wykorzystuje umiejętność zastosowania ściegów ręcznych ( fastryga, stębnowy, kryty)

- uczeń stosuje i doskonali umiejętność odpowiednich operacji prasowania

- uczeń doskonali umiejętność samokontroli

Metody nauczania:

- pokaz z objaśnieniem

- instruktaż wstępny i bieżący

- wykonanie poszczególnych etapów ćwiczenia

Środki dydaktyczne:

- plansze z ćwiczeniami

- model serwety produkcyjnej