Dodaj publikację
Autor
Aneta Wawryka
Data publikacji
2023-09-08
Średnia ocena
3,00
Pobrań
5

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć w klasie V do tematu Schulsachen.
 Pobierz (docx, 18,2 KB)

Komentarze

Ritter von Rodewald, 2023-11-12, ocena:

Die Schulsachen lassen sich auch nach deren Farbe, Ausführung, Nutzungsart und Preis einstufen. Zum Beispiel: Was ist billig? Was ist in Grau? Was ist klein? Im Übrigen kann der Beitrag nützlich sein.

Podgląd treści

Lp.

Przebieg zajęć

1.

WSTĘP

Powitanie. Rozgrzewka językowa. Uczniowie powtarzają nazwy wybranych produktów spożywczych, owoców i warzyw, które mają w śniadaniówce. Nauczyciel zapisuje temat na tablicy „Das sind meine Schulsachen.” Następnie wyjmuje piórnik, w którym znajduje się podręczny zestaw przyborów szkolnych i prezentuje je podając nazwy w języku niemieckim, prosi uczniów o odgadnięcie tematu lekcji. Określenie celów lekcji.

2.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

Uczniowie przyglądają się ilustracji w podręczniku i słuchają nagrania. Nauczyciel pyta jakie słowa udało się zapamiętać uczniom.

3.

Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają usłyszane słowa. Nauczyciel nazywa przybory szkolne a uczniowie wskazują właściwy przedmiot.

4.

Uczniowie po kolei podnoszą do góry wybrany przybór szkolny a reszta klasy podaje jego nazwę, tworząc zdanie według wzoru np. Das ist ein/eine …………

5.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Uczniowie wykonują zadanie 2 str. 14 w podręczniku. Zadanie polega na utworzeniu z sylab nazw przyborów szkolnych. (praca w parach)

Ćwiczenie 1 str. 13 zeszyt ćwiczeń

6.

Ćwiczenia interaktywne na platformie Learning apps – test wyboru.

7.

Zabawa „Kalt-warm”. Uczniowie dzielą się na grupy. Każda grupa wyznacza osobę, która będzie szukała schowanego przedmiotu. Reszta grupy ukrywa przybór szkolny, próbując naprowadzić ucznia, mówiąc nazwę schowanego przedmiotu cicho lub głośno, aby jak najszybciej znalazł przedmiot. Jeśli przybór zostanie szybko znaleziony grupa dostaje punkt, jeśli grupa wrzuci przybór do właściwego koszyka/pudełka dostaje dodatkowy punkt. Wygrywa grupa, która zdobędzie najwięcej punktów.

8.

Zakończenie

Podsumowanie zajęć. Nauczyciel prosi uczniów o dokończenie zdań: „Umiem już…”, „Muszę jeszcze…”

Ocena aktywności uczniów.

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Klasa: V

Data: ………………………

Temat: Das sind meine Schulsachen.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą lub innym przedmiotem: powtórzenie nazw produktów spożywczych, owoców i warzyw, które uczniowie zabierają do szkoły na drugie śniadanie.

Cele lekcji:

Uczeń potrafi:

poprawnie nazywać wybrane przybory szkolne z rodzajnikiem określonym;

poprawnie wymówić nazwy przyborów szkolnych;

budować poprawne zdanie oznajmujące z rodzajnikiem nieokreślonym.

Cele sformułowane w języku ucznia:

Poznam pisownię i znaczenie rzeczowników wraz z rodzajnikiem do tematu Schulsachen-przybory szkolne .

Utrwalę poprawną wymowę nazw przedmiotów szkolnych.

Utrwalę poprawną budowę zdania oznajmującego z rodzajnikiem nieokreślonym.

„Nacobezu” – „na co będę zwracał uwagę”:

Użycie właściwego słowa- nazwy przyboru szkolnego wraz z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym.

Właściwą wymowę nazw przyborów szkolnych.

Poprawny szyk wyrazów w zdaniu.

Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów:

Praca w plenum, indywidualna, w parach, w grupach

Forma sprawdzenia osiągnięcia celu:

Sprawdzenie każdego zadania i omówienie ewentualnych błędów.

Odpowiedzi uczniów.

Zdania podsumowujące: „Dzisiaj dowiedziałem/łam się….”; „Umiem już…”; „Podobało mi się…..”; „Muszę jeszcze….”

Kluczowe pytania do uczniów:

Jakie wyrażenia ...