Dodaj publikację
Autor
Dorota Lachowicz-Jabłońska
Data publikacji
2023-09-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
19

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Założeniem innowacji pedagogicznej jest przyswajanie przez uczniów obu języków jednocześnie. Odbywa się to poprzez wskazywanie podobieństw i łączenie języka angielskiego z językiem hiszpańskim. Uczniowie mają możliwość osłuchania się z językiem hiszpańskim, nabycia śmiałości w posługiwaniu się obcymi zwrotami oraz rozwijania swoich umiejętności językowych i komunikacyjnych. Innowacja ma na celu rozbudzenie w nich motywacji do nauki języka obcego i stosowania go w codziennym życiu.
 Pobierz (docx, 19,6 KB)

Podgląd treści

Innowacja pedagogiczna w roku szkolnym 2021-2022 oraz 2022-2023

‘SPANISH ENGLISH’

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56

z dnia 15 maja 2002r., poz. 506).

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Adresaci: klasa 4b 2021-2022, 5b 2022-2023

Przedmiot: j. angielski

Imię i nazwisko osoby wprowadzającej innowację: Dorota Lachowicz-Jabłońska

Opis innowacji:

Wstęp

PO CO INNOWACJA W TEJ SZKOLE?

Nauczanie języka angielskiego i hiszpańskiego jest jednym z priorytetów SP Nr 32 w Toruniu. Naukę języka angielskiego uczniowie rozpoczynają już w klasie 1, natomiast drugi język, w tym przypadku jest to język hiszpański, uczniowie rozpoczynają dopiero w klasie 7. Kontakt uczniów z językiem hiszpańskim już w klasie 4 pozwoli na osłuchanie się z nowymi zwrotami, słownictwem i zdobycie podstaw języka niezbędnych do nauki w klasach 7-8. Młodsi uczniowie o wiele szybciej przełamują bariery w posługiwaniu się językiem, rozwijają swoją motywację do nauki i zainteresowanie językiem.

Co więcej jest to wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie jakości i efektywności pracy szkoły, tworzenie wizerunku szkoły, jako placówki dbającej o językowy rozwój uczniów.

ZASADY INNOWACJI

Innowacja będzie realizowana przez cały rok szkolny 2021-2022 oraz 2022-2023 na lekcjach języka angielskiego. Treści innowacji będą rozszerzeniem podstawy programowej kształcenia ogólnego. Innowacja będzie realizowana w oparciu o zakres tematyczny obejmujący podręczniki „English Class” A1 , A1+ oraz materiały własne nauczyciela. Założeniem innowacji pedagogicznej poprzez wskazywanie podobieństw i łączenie języka angielskiego z językiem hiszpańskim jest przyswajanie przez uczniów obu języków jednocześnie. Uczniowie mają możliwość osłuchania się z językiem hiszpańskim, nabycia śmiałości w posługiwaniu się obcymi zwrotami oraz rozwijania swoich umiejętności językowych i komunikacyjnych. Innowacja ma na celu rozbudzenie w nich motywacji do nauki języka obcego i stosowania go w codziennym życiu.

CELE OGÓLNE

Celem głównym programu jest podnoszenie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów, rozwijanie zainteresowania nauką języka hiszpańskiego oraz wskazywanie podobieństw w obu językach. Innowacja nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych, cele innowacji będą realizowane podczas obowiązkowych lekcji języka angielskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- oswajanie uczniów z językiem hiszpańskim podczas nauki podstawowych zwrotów i słownictwa z języka angielskiego

- ułatwienie nauki języka hiszpańskiego poprzez porównania i wskazywanie podobieństw w języku angielskim

- poszerzanie zasobu słownictwa poprzez dodatkowe materiały, tradycyjne i cyfrowe

- rozwijanie kluczowych umiejętności: słuchania, pisania, czytania i mówienia w języku hiszpańskim

- stosowanie aktywizujących metod w nauczaniu

- współpracowanie w parach poprzez odgrywanie mini-dialogów

- wykonywanie zadań dodatkowych związanych ...