Dodaj publikację
Autor
Ewa Sobstyl
Data publikacji
2023-09-17
Średnia ocena
0,00
Pobrań
9

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji edukacji plastycznej w klasie 3.
 Pobierz (docx, 18,4 KB)

Podgląd treści

Temat: Analizowanie projektu sztuki użytkowej. Wykonanie kredkami projektu dowolnego przedmiotu.

Cel: Poznanie pojęcia sztuki użytkowej.

Zagadnienia programowe:

Uczeń rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem.

Uczeń nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki użytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architekturę, grafikę komputerową.

Cel główny:

Tworzenie kredkami rysunku/projektu przedmiotu – skrzyni na skarby.

Cele szczegółowe:

określanie zakresu sztuki użytkowej

określanie cech przedmiotów rzemiosła artystycznego

określanie zadań, sposobu pracy artysty rzemieślnika i rodzaju wytwarzanych przez niego przedmiotów użytkowych

projektowanie i wykonanie przedmiotu użytkowego

kształtowanie potrzeby otaczania się pięknymi pod względem formy przedmiotami użytkowymi

Metody kształcenia:

prezentacja reprodukcji

rozmowa nauczająca

ćwiczenie plastyczne

prezentacja prac uczniów

Formy kształcenia:

Zbiorowa

Indywidualna

Technika plastyczna:

Rysunek kredkami.

Środki dydaktyczne:

Reprodukcje z Internetu oraz wybranych źródeł.

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie tematu:

Jako wprowadzenie do lekcji nauczyciel prezentuje obraz i skrzynię. Pyta:

Jaka jest różnica między tymi przedmiotami?

Do czego służą?

Nawet, gdy nie pada odpowiedź związana z użytkową lub nieużytkową rolą przedmiotów, przechodzi do dalszej części lekcji.

Nauczyciel prezentuje ilustracje, wprowadzając pojęcia podstawowe. Posługując się nimi, równocześnie wyjaśnia je podczas wypowiedzi. Następnie nauczyciel zadaje pytania:

Co to jest sztuka użytkowa?

Jakie przedmioty nazywamy użytkowymi i do czego służą?

Do czego mogła służyć misa i waza pokazana na ilustracjach?

Kto wykonywał te naczynia?

Czym zajmuje się artysta rzemieślnik?

Co to jest rzemiosło artystyczne?

Aby wprowadzić temat ćwiczenia plastycznego, nauczyciel prezentuje uczniom przyniesione eksponaty (torby, skrzyneczka, koszyk, walizka). Następnie pyta:

Co łączy te przedmioty?

Do czego służą?

Czym się różnią?

Realizacja zadań:

Aby pokazać różnorodność przedmiotów służących do przechowywania, przenoszenia ważnych przedmiotów w różnych sytuacjach, uczniowie na kartkach A4 wykonują projekty rysunkowe „Skrzyni na skarby”. Wykonywane projekty powinny zajmować jak największą cześć kartki.

Ewaluacja:

Uczniowie prezentują prace (skrzynie), wspólnie z nauczycielem wybierają najciekawsze. W rozmowie powracają do pojęć podstawowych. Nauczyciel pyta:

Jakimi artystami staliście się, wykonując ozdobne skrzynie?

Nauczyciel powtórnie pokazuje obraz i skrzynkę i pyta ponownie:

Jakie są różnice między tymi przedmiotami?

Teraz wśród odpowiedzi powinna paść odpowiedź związana ze znaczeniem użytkowym przedmiotu.

Uczniowie sprzątają stanowiska pracy i całą salę. Nauczyciel zadaje materiały plastyczne na następną lekcję.