Dodaj publikację
Autor
Jacek Owczarek
Data publikacji
2023-11-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
24

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, zasady postępowania z poszkodowanymi, ocena stanu zdrowia poszkodowanego, czynności ratunkowe i ich kolejność.
 Pobierz (pdf, 481,1 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT LEKCJI
Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Klasa 1

TEMAT: PIERWSZA POMOC – ZASADY OGÓLNE.

Cele operacyjne
Po zakończeniu zajęć uczeń:
1. zna przepisy prawne zobowiązujące do udzielenia pierwszej
pomocy,
2. wie dlaczego powinniśmy udzielać pierwszej pomocy,
3. zna zasady zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego,
4.zna zasady zabezpieczenia miejsca wypadku w pomieszczeniu,
5. wie jak postępować z poszkodowanymi,
6. potrafi ocenić jego stan zdrowia poszkodowanego,
7. zna kolejność czynności ratunkowych.

Treści:
1. podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
2. zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego,
3. zabezpieczenie miejsca wypadku w pomieszczeniu,
4. zasady postępowania z poszkodowanymi,
5. ocena stanu zdrowia poszkodowanego,
6. czynności ratunkowe i ich kolejność.

Metody i formy pracy:
1. wykład informacyjny w oparciu o prezentację multimedialną.

Pomoce dydaktyczne:
1. komputer + projektor multimedialny,
2. prezentacja multimedialna.

Przebieg zajęć wg układu:

1. Sprawdzenie listy obecności, podanie tematu lekcji,
przedstawienie celów zajęć.

2. Przedstawienie podstaw prawnych obligujących do udzielenia
pomocy osobom poszkodowanym.

3. Omówienie zasad zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego.

4. Omówienie zasad zabezpieczenia miejsca wypadku w
pomieszczeniu.

5. Przedstawienie czynności podejmowanych przy ocenie stanu
poszkodowanego.

6. Wskazanie właściwej kolejności czynności ratunkowych.

7. Podsumowanie.

opracował Jacek Owczarek

nauczyciel bezpieczeństwa i higieny pracy

PIERWSZA

POMOC

ZASADY OGÓLNE

WYKONAŁ: JACEK OWCZAREK
NAUCZYCIEL BEZPIECZEŃSTWA

I HIGIENY PRACY

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc to zespół czynności, które mają na celu
ratowanie życia poszkodowanego. Prowadzimy ją aż do
momentu przybycia wykwalifikowanego personelu
medycznego (lekarza lub ratownika medycznego).

Pierwsza pomoc, a prawo

Każdy, kto jest w stanie, powinien udzielić pierwszej pomocy
temu, kto jej potrzebuje.

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić
bez narażenia siebie lub innej osoby […], podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3 (k.k. art. 162)

Dlaczego warto udzielać
pierwszej pomocy

udzielanie pierwszej pomocy to nie tylko satysfakcja dla
nas samych. To także nabywanie umiejętności, dzięki
którym w razie konieczności będziemy w stanie pomóc
osobom zagrożonym.

Dzięki temu przysłużymy się całemu społeczeństwu, a
sami zyskamy komfort psychiczny i spokój sumienia,
jeśli uda nam się pomóc lub uratować choćby jedną
osobę. Staniemy się też ważnym elementem w tzw.
łańcuchu przeżycia.

Miejsce wypadku

Podstawową zasadą, która powinna nami kierować, jest
bezpieczeństwo własne, innych ratowników oraz
poszkodowanych.

Nie mamy wpływu na to, gdzie doszło do wypadku.
Jednak powinniśmy zabezpieczyć teren, na którym do
niego doszło, by nie spowodować większych uszczerbków
na zdrowiu i życiu poszkodowanego.

Wypadek drogowy, a kolizja

W wypadku drogowym uszkodzeń doznają ludzie i rzeczy ...