Dodaj publikację
Autor
Weronika Szyrocka, Katarzyna Hajdus
Data publikacji
2023-11-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
26

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Projekt dla uczniów klas szkoły podstawowej.
 Pobierz (docx, 12,9 KB)

Podgląd treści

PROJEKT EDUKACYJNY

TEMAT: ZNAM SWOJE PRAWA (KONWENCJA PRAW DZIECKA)

Realizowane treści nauczania z podstawy programowej

Szkoła i edukacja.

Uczeń:

przedstawia prawa dzieci obowiązujące w państwie Polskim,

charakteryzuje i opisuje własne prawa,

zna genezę powstania KPD oraz struktury UNICEF,

wie, gdzie/do kogo w razie łamania jego podstawowych praw, może zwrócić się o pomoc.

Wykonanie projektu:

Proponowany projekt ma na celu:

poszerzenie wiedzy uczniów na temat:

własnych praw,

nazewnictwa instytucji wspierających dzieci i młodzież,

kształtowanie:

umiejętności prawidłowego korzystania z własnych praw,

świadomości własnych obowiązków,

poczucie odpowiedzialności za własne życie.

Projekt przewidziany jest do realizacji przez wszystkie zespoły klasowe, z których każdy wykonuje zadanie w czasie jednego tygodnia. Jako podsumowanie projektu uczniowie przygotują prezentację (reklamę) dotyczącą wybranego prawa dziecka oraz przedstawiają na forum klas wyniki realizacji zadań.

Cele:

Uczniowie:

• porównują prawa dzieci i prawa dorosłych,

• znają własne prawa i obowiązki,

• dowiadują się, jakie instytucje/osoby istnieją, aby ich wspomagać,

• utrwalają numery bezpieczeństwa dla dzieci/młodzieży.

Źródła informacji:

• biblioteka szkolna i publiczna, domowa biblioteczka,

• środki masowego przekazu, np. internet, prasa, telewizja,

• wiadomości uzyskane dzięki rozmowom np. z rodzicami, bliskimi, znajomymi, nauczycielami itp.

Zadania dla zespołów klasowych:

Zadaniem każdej z klas jest przygotowanie/zapoznanie się z:

Reklama( promocja) praw dziecka- plakat promujący prawa dziecka.

Wyszukanie informacji dotyczących Konwencji Praw Dziecka- [załącznik nr 1].

Przygotowanie gazetki „Konwencja Praw Dziecka”- zawieszona w klasach.

Napisanie i wyrecytowanie lub zaśpiewanie wiersza lub piosenki na temat praw dziecka.

Wykonanie indywidualnego serduszka (ozdobić na kolorowo, wyciąć)- wymiary 12 cm x 12 cm. Do stworzenia i wypełnienia jednego wielkiego serca w poniedziałek.

PODSUMOWANIE (Wspólne spotkanie klas)[załącznik nr 2]

Układanie piktogramów.

Gazetka dot. XXXIV obchodów KPD.

Przedstawienie piosenki/ wiersza.

Quiz.

Reklama Praw/Prawa Dziecka.

Kolorowe serduszka z imieniem.

Harmonogram projektu:

Praca uczniów trwa jeden tydzień.

Zadania dla wszystkich klas rozpisano na poszczególne dni, jednakże mogą one ulec zamianie w obrębie tygodnia (dotyczy dni od 13.11.2023. - 17.11.2023.) zgodnie z potrzebami i opracowanym planem realizacji indywidualnym dla poszczególnych klas.

Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań:

Wspólna praca klasowa.

Terminy konsultacji:

Uczniowie mają prawo do konsultowania realizacji zadań, ich efektów,

8. Formy dokumentowania pracy:

Efekty realizacji konkretnych zadań uczniowie przedstawią na wspólnym spotkaniu 20 listopada. Uczniowie mogą również dokumentować swoje działania, np. gromadzić materiały w portfolio.

9. Kryteria oceny projektu:

Kryteria oceny wyszczególniono w „Karcie oceny projektu”. W skład całościowej oceny projektu zrealizowanego przez dany zespół klasowy wchodzić będzie ocena z efektów realizowanych zadań w tygodniu od 13 – 17 listopada oraz ...