Dodaj publikację
Autor
Justyna Salamon
Data publikacji
2023-11-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
14

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jak uczyć umiejętności pisania zaproszenia - przygotowanie do egzaminu klas ósmych.
 Pobierz (docx, 22,2 KB)

Podgląd treści

Konspekt lekcji języka polskiego jako obcego

Imię i nazwisko nauczyciela: Justyna Salamon

Data lekcji: 15.05.2023 r.

Temat zajęć: Jak napisać zaproszenie? Ćwiczenia redakcyjne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Poziom nauczania: B1

Czas trwania lekcji: 45 minut

Cele lekcji:

a) językowe: 

- (wiedza) znaki interpunkcyjne i ich zastosowanie,

- (wiedza) użycie form biernika,

- (sprawność) poprawne stosowanie znaków interpunkcyjnych w tekstach pisanych, poprawne stosowanie form biernika, rozumienie tekstu pisanego, mówienie, poszerzenie słownictwa, zwiększenie płynności wypowiedzi, redagowanie zaproszeń.

b) pozajęzykowe:

- poznanie/utrwalenie zasad redagowania zaproszenia,

- poznanie sytuacji, kiedy redagujemy zaproszenie.

Materiały i pomoce dydaktyczne: 

1) diagram – gwiazda szeryfa

2)  wordwall (gra interaktywna) 

a) kolejność elementów:

https://wordwall.net/pl/resource/14315307

b) jak zacząć:

https://wordwall.net/pl/resource/34009337/zaproszenie

c) uzupełnij zdania:

https://wordwall.net/pl/resource/6924937/zaproszenie

4) handouty oprac. na podstawie materiałów książek umieszczonych w bibliografii.

Metody pracy: pogadanka, opis twarzy, praca z tekstem, ćwiczenia tekstowe, gra interaktywna, uzupełnianie luk w tekście, redagowanie zdań.

Formy pracy: indywidualne wypowiedzi, praca wspólna, 

Przebieg zajęć:

FAZA LEKCJI

DZIAŁANIA

FORMY PRACY

MATERIAŁY/POMOCE

CZAS TRWANIA

(receptywna)

- sterowana rozmowa nt. potrzeby redagowania zaproszeń w życiu uczniów,

- krótkie przypomnienie elementów koniecznych do napisania zaproszenia,

- indywidualna,

- grupowa

- pytania ustne,

- diagram na tablicy GWIAZDA SZERYFA,

2-3 minuty

2 minuty

II

(reproduktywna)

- ćwiczenia utrwalające kolejność informacji i słownictwo:

Zadanie interaktywne:

a) kolejność,

b) jak zacząć?

Wybrani uczniowie wykonują zadanie na komputerze. Zapisują poprawne odpowiedzi do zeszytu.

c) uzupełnianie zdań poprawnymi wyrazami. Przepisanie poprawionego zaproszenia do zeszytu.

Rekcja czasownika ZAPROSIĆ/ZAPRASZAM

- (na) kogo?

- (na) co?

BIERNIK

 

- indywidualna

- grupowa

- gry interaktywne (wordwall)

a)

b)

c)

Na tablicy

1-2 minuty

3-4 minuty

4 minuty

5 minut

III

(reproduktywno- produktywna)

Redagowanie zaproszenia – zadanie egzaminacyjne.

Sprawdzenie i omówienie zadania domowego (Serhii)

- omówienie znaków interpunkcji, utrwalenie nazw,

- indywidualna

- grupowa

- arkusz egzaminacyjny dla uchodźców

- tłumaczenie polecenia na język polski

- handouty

5-8 minut

2-3 minuty

IV

(produktywna)

- uczniowie samodzielnie wpisują brakujące znaki interpunkcyjne w tekście oraz poprawiają błędy ortograficzne,

- uczniowie samodzielnie redagują zaproszenie, stosując reguły przystankowania i poprawnego zapisu

Sprawdź się

- indywidualna

- handouty

10-15 minut

V

(ewaluacja, podsumowanie)

- porównanie indywidualnej pracy studenta  z wzorcowym tekstem (interpunkcja) Omówienie zredagowanych zaproszeń.

- grupowa

- handouty

3-5 minut

Praca domowa:

Zredaguj zaproszenie.

Ćwiczenia / pomoce rezerwowe:

użycie biernika (handouty).

Bibliografia:

1. Grzechowska Julia (praca zbiorowa), Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski. Repetytorium, wyd. Nowa Era, 2021.

2. Januszkiewicz Małgorzata, Pisz po polsku, wyd. Język Polski, 2021.

3. Małyska Agnieszka (praca zbiorowa), Gramatyka dla praktyka. Fleksja i słowotwórstwo, wyd. Studium Języków Obcych Warszawskiego ...