Dodaj publikację
Autor
Anna Drożyner
Data publikacji
2024-01-26
Średnia ocena
0,00
Pobrań
35

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego (chemia).
 Pobierz (docx, 45,9 KB)

Podgląd treści

SPRAWOZDANIE

Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

I semestr roku szkolnego 2023/2024

Imię i nazwisko: Anna Drożyner

Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie

Nauczane przedmioty: chemia

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2023r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2025 r.

Opiekun stażu: Agnieszka Linkiel

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

§ 7. ust 2. pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p.

Zadania

Działania zrealizowane

Termin

Efekty

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

1 . Zapoznałam się: z treścią:

-Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

-Ustawą o systemie oświaty.

-Kartą Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami.

- Ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1287).- Rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019r. Poz. 1650).

2. Zaznajomiłam się się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się

o stopnie awansu zawodowego np. artykuł Danuty Skrzypek na portalu internetowym Dziennika Librus ,,Awans zawodowy nauczycieli. Przepisy przejściowe”.

3. Napisałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu.

4. Sporządziłam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

09.2023

Efekty dla nauczyciela:- lepiej poznałam procedury awansu,

-właściwie sporządziłam wymaganą dokumentację,- uzyskałam wskazówki do napisania sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.

Efekty dla szkoły i ucznia:- podniesienie jakości pracy szkoły przez świadome podnoszenie kwalifikacji nauczyciela.

2.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

1. Wraz z opiekunem stażu uzgodniliśmy zasady współpracy i zawarliśmy kontrakt, zawierający zakres obowiązków nauczyciela kontraktowego oraz zakres obowiązków opiekuna stażu.

2. Na bieżąco odbywałam spotkania z opiekunem w celu konsultacji i omówienia podejmowanych przeze mnie działań.

09. 2023

Efekty dla nauczyciela:- dzięki współpracy z opiekunką mogłam skutecznie realizować założenia planu rozwoju zawodowego,- otrzymywałam pomoc i wsparcie w przypadku wątpliwości.

Efekty dla szkoły i ucznia:- lepsza jakość pracy nauczyciela,- podniesienie efektywności i jakości pracy szkoły przez świadome, planowane działania oraz rozwijanie własnych kompetencji.

3.

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora, opiekuna stażu oraz lekcji otwartych.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

1. Zostały przeprowadzone 2 lekcje w obecności opiekuna stażu.

12.2023

01.2024

Efekty dla nauczyciela:

-- dzięki otrzymanym wskazówkom potrafię lepiej zorganizować pracę na lekcjach

-wspólna ...