Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Jankowska
Data publikacji
2024-02-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Pomysł na lekcję języka angielskiego w klasie 4 dla uczniów ambitnych. Lekcja łączy różnorodne metody i formy pracy ("dla każdego coś odpowiedniego i miłego")
 Pobierz (docx, 24,5 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

w klasie IV

NAUCZYCIEL: Małgorzata Jankowska

LICZBA UCZNIÓW: ok. 20

CZAS TRWANIA: 45 min.

TEMAT: Things we learn and use at school (Rzeczy, których uczymy się i używamy w szkole).

CEL OGÓLNY:

poznanie nazw wybranych przedmiotów nauczania i przyborów szkolnych

kształtowanie umiejętności pracy w zespole

CELE OPERACYJNE:

Uczeń:

zna nazwy wybranych przedmiotów i przyborów szkolnych

właściwie reaguje na usłyszane polecenia

doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem (znajduje w wypowiedzi określone informacje)

nazywa swój ulubiony przedmiot szkolny My favourite school subject is …)

współpracuje z pozostałymi członkami grupy w celu szybkiego i bezbłędnego wykonania przydzielonych zadań

METODY PRACY:

audiowizualna (oglądanie filmu i prezentacji, wysłuchanie nagrania)

praktycznego działania (w oparciu o instruktaż)

komunikatywna

TPR (Total Physical Response)

FORMY PRACY:

grupowa

zbiorowa

indywidualna

POMOCE DYDAKTYCZNE:

karty pracy z zadaniami dla grup (na przedmioty szkolne i zagadki podsumowujące)

karty pracy z zadaniami indywidualnymi na przedmioty szkolne i przybory wykorzystywane w klasie (notatka z lekcji)

wizytówki zespołów

komputer i projektor multimedialny

prezentacja multimedialna (przybory szkolne)

film z wypowiedziami młodzieży o ulubionych przedmiotach (np. Wydawnictwa MacMillan)

nagranie do podręcznika (‘i_succeed in English’ dla klasy 4)

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Przywitanie i czynności organizacyjne (podział uczniów na zespoły).

2. Wprowadzenie do tematu – przedstawienie celu zajęć i wyjaśnienie zasad

pracy na lekcji.

3. Poznanie nazw wybranych przedmiotów szkolnych (łączenie w pary nazw

przedmiotów w języku angielskim z ich polskimi odpowiednikami).

4. Odgadywanie nazw przedmiotów po wysłuchaniu nagrania fragmentów lekcji.

5. Projekcja krótkiego filmu z wypowiedziami nastolatków o ich ulubionych

przedmiotach – uczniowie wymieniają usłyszane nazwy, a następnie

odpowiadają na pytanie: What’s your favourite subject?

6. Poznanie nazw przedmiotów w klasie – prezentacja w programie PowerPoint.

7. Samodzielne odnajdywanie nazw przyborów szkolnych – konsultowanie wyników

z kolegami z grupy.

8. Polecenia – każda grupa przynosi we wskazane miejsce dwa przybory szkolne

lub wskazuje przedmioty wymienione przez nauczyciela. Następnie jedna osoba

fotografuje zebrane przedmioty. Zdjęcie zostanie wykorzystane na następnych

zajęciach do przypomnienia poznanych nazw.

9. Rozwiązywanie zagadek – uczniowie rozwiązują w grupach zagadki odgadując

nazwy przedmiotów na podstawie używanych podczas lekcji przyborów.

10. Ewaluacja lekcji – uczniowie za pomocą trzech rodzajów „buziek” oceniają,

czy lekcja im się podobała.

11. Ocena pracy uczniów i zakończenie zajęć.

Załącznik 1

SCHOOL SUBJECTS

Polish

geografia

maths

matematyka

PE (Physical Education)

informatyka

science

religia

music

historia

history

technika

ICT

język polski

art

język angielski

RE (Religious Education)

w - f

technology

przyroda

English

muzyka

geography

plastyka

Załącznik 2

Classroom objects

Znajdź nazwy jeszcze 9 przedmiotów, których używamy w klasie.

Zapisz ...