Dodaj publikację
Autor
Anna Gomulińska
Data publikacji
2024-02-11
Średnia ocena
0,00
Pobrań
21

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przykładowy Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego.
 Pobierz (docx, 23,8 KB)

Podgląd treści

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej im. … w …

na rok szkolny 20…/20…

Zadania

Termin realizacji

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU

Zorganizowanie wyborów

Koordynowanie kampanii wyborczej

Wybór przewodniczącego, zastępcy, skarbnika oraz sekcji i ich przewodniczących

koniec września / początek października

PRACE STATUTOWE

Przygotowanie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego

Sporządzenie sprawozdań z pracy samorządu

październik

styczeń/czerwiec

PROMOCJA SZKOŁY W  ŚRODOWISKU

Strona internetowa szkoły

Tablice ogłoszeń

Radiowęzeł

cały rok szkolny

ORGANIZACJA I OBSŁUGA IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Pasowanie na uczniów klas pierwszych

Dzień Edukacji Narodowej

Gminne obchody Dnia Niepodległości

Dzień Życzliwości

Bal Andrzejkowy

Dyskoteka Walentynkowa

Dzień Dziecka

Dzień Pracowników Obsługi Szkoły

14 października

15 października

11 listopada

21 listopada

29 listopada

7 lutego

29 maja

12 czerwca

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM

Współpraca z Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną

Zebrania Rady Samorządu z Trójkami Klasowymi

Włączenie się do realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

przez cały rok szkolny, na bieżąco, w miarę potrzeb

ORGANIZACJA KONKURSÓW I AKCJI SZKOLNYCH

Konkurs świąteczny na najbardziej pomysłową dekorację sali

Szczęśliwy Numerek, Szczęśliwa 13-tka

grudzień

cały rok szkolny

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Wizyta w Domu Seniora

Akcje charytatywne, np. Góra Grosza, Szlachetna Paczka, zbiórki rzeczowe, etc.

grudzień / styczeń

w miarę potrzeb