rolanauczyciel
dołączył11 lutego 2015 14:07
ostatnio zalogowany5 sierpnia 2018 09:43
przedmiot
  • Historia
szkoła
  • Szkoła podstawowa
województwopomorskie
Wydarzenia marca 1968 roku i ich znaczenie (2018-08-05) Historia
Marzec 1968 r.
Ważne wynalazki i odkrycia (2018-08-05) Historia
Wynalazki i odkrycia.
Nauka i kultura w okresie międzywojennym (2018-08-05) Historia
Nauka i kultura.
Monarchia Karola Wielkiego (2018-08-05) Historia
Karol Wielki.
Kultura II Rzecz Pospolitej (2018-08-05) Historia
II Rzecz Pospolita.
Rewolucja lutowa we Francji i jej konsekwencje (2018-07-02) Historia
Rewolucja lutowa we Francji i jej konsekwencje.
Przemiany cywilizacyjno-kulturowe w II poł. XX wieku (2018-07-02) Historia
Przemiany cywilizacyjno-kulturowe w II poł. XX wieku.
Powstanie warszawskie (2018-07-02) Historia
Powstanie warszawskie.
Polska polityka równowagi (2018-07-02) Historia
Polska polityka równowagi.
Polska na drodze do zjednoczenia (2018-07-02) Historia
Polska na drodze do zjednoczenia.
Polska w latach 1984-1988 (2018-06-24) Historia
Polska w latach 1984-1988.
Początki demokracji szlacheckiej w Polsce (2018-06-24) Historia
Demokracja szlachecka.
Kryzys papiestwa - Sobory późnego średniowiecza (2018-06-24) Historia
Kryzys papiestwa. Sobory późnego średniowiecza.
Komunizm w ZSRR (2018-06-24) Historia
ZSRR.
Zagrożenia zewnętrzne Polski w okresie rozbicia dzielnicowego (XII-XIII w.) (2018-06-20) Historia
Zagrożenia zewnętrzne Polski.
Powstanie ruchu ludowego w II połowie XIX wieku (2018-06-20) Historia
Ruch ludowy.
Powstanie państwa polskiego (2018-06-20) Historia
Państwo polskie.
Arabowie - kultura i wierzenia (2018-06-20) Historia
Arabowie.
Wierzenia Egipcjan (2018-06-09) Historia
Religia starożytnego Egiptu.
Wyprawy krzyżowe (2018-06-09) Historia
Krucjaty.
Legendy polskie (2018-06-09) Historia
Polskie legendy.
Gospodarka w II Rzeczypospolitej (2018-06-09) Historia
Gospodarka II RP.
Rewolucje 1905 i 1907 - Polacy wobec rewolucji (2018-05-31) Historia
Rewolucje 1905 i 1907 - Polacy wobec rewolucji.
Przemiany społeczno - polityczne w Polsce w latach 1980-1990 (2018-05-31) Historia
Przemiany społeczno-polityczne w Polsce w latach 1980-1990.
Starożytny Egipt (2018-05-31) Historia
Starożytny Egipt.
Starożytny Izrael (2018-05-18) Historia
Starożytny Izrael.
Twórcy nauki i kultury polskiej w okresie niewoli (2018-05-18) Historia
Twórcy nauki i kultury polskiej w okresie niewoli.
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (2018-05-18) Historia
Wojna w USA o niepodległość.
Barok w Polsce (2018-05-02) Historia
Barok w Polsce.
Najważniejsze daty w historii Polski (2018-05-02) Historia
Najważniejsze daty w historii Polski.
Chrzest Polski (2018-05-02) Historia
Podstawowe informacje o chrzcie Polski.
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Słupsku (2018-04-19) Historia
Szkolnictwo zawodowe w Słupsku.
Pionierzy edukacji w Słupsku (2018-04-19) Historia
Edukacja w Słupsku - sylwetki zasłużonych postaci.
Od nich wszystko się zaczęło. Sylwetki zasłużonych dla Słupska działaczy oświatowych (2018-04-19) Historia
Słupska oświata.
O nich należy pamiętać czyli pionierzy życia kulturalno–oświatowego w Słupsku (2018-04-19) Historia
Oświata w Słupsku.
Inżynierowie pomorscy (2018-04-19) Historia
Tekst o inżynierach zasłużonych dla Pomorza w XX wieku.
Rosja za panowania Iwana IV Groźnego (2017-07-29) Historia
Iwan IV w Rosji.
Rewolucja w Niderlandach w II połowie XVI wieku (2017-07-29) Historia
Rewolucja w Niderlandach.
Wiosna Ludów na ziemiach polskich (2017-07-02) Historia
Przebieg wiosny ludów na polskich ziemiach.
Legiony Polskie w czasie I wojny światowej (2017-07-02) Historia
Legiony Polskie w czasie I wojny światowej.
Pojęcie aktu normatywnego (2017-06-10) Historia
Informacje o akcie normatywnym.
Udział Polaków w wojnach napoleońskich 1797-1815 1 5,0 (2017-06-10) Historia
Udział Polaków w wojnach napoleońskich 1797-1815.
Oświecony absolutyzm i jego cechy (2017-04-23) Historia
Omówienie cech oświeconego absolutyzmu.
Autonomia Galicji po 1864 roku (2017-04-23) Historia
Autonomia Galicji po 1864 roku.
Rola i znaczenie misji katolickich w XVI-XVIII wieku (2017-04-13) Historia
Rola i znaczenie misji katolickich w XVI-XVIII wieku.
Anglia za panowania Henryka VIII - Okoliczności utworzenia kościoła anglikańskiego (2017-04-13) Historia
Anglia za panowania Henryka VIII - Powstanie kościoła anglikańskiego.
I sekretarze PZPR 1 5,0 (2017-03-27) Historia
Opis sylwetek wszystkich I sekretarzy PZPR.
Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski 1 5,0 (2017-03-27) Historia
Fakty z panowania Bolesława Chrobrego.
30 rzeczy dzięki którym "lubiliśmy" PRL 2 5,0 (2017-03-12) Historia
Opis wybranych przez autora 30 rzeczy z okresu PRL.
Bogowie Wikingów (2017-03-12) Historia
Artykuł charakteryzujący najważniejszych bogów nordyckich.
Narodziny władzy despotycznej w ZSRR (2017-02-09) Historia
Artykuł o początkach władzy despotycznej w Związku Radzieckim.
Geneza zjednoczenia zawodowego ruchu nauczycielskiego w Polsce (2017-02-09) Historia
Artykuł dotyczący ruchu nauczycielskiego w Polsce.
Wpływ zjazdów pedagogicznych na kształt ustroju szkolnego w Polsce w latach 1945 – 1948 (2017-01-29) Historia
Tekst o szkolnictwie w Polsce w latach 1945 - 48, z uwzględnieniem wpływów zjazdów pedagogicznych.
Powstanie Warszawskie – przyczyny i przebieg walk (2017-01-29) Historia
Krótki tekst dotyczący genezy i przebiegu Powstania Warszawskiego z 1944 roku.
Polaryzacja sił w Europie pod wpływem konfliktu w Hiszpanii (lata 1936-1937). Podsumowanie znaczenia hiszpańskiej wojny domowej dla polityki światowej (2016-02-28) Historia
Artykuł o wojnie domowej w Hiszpanii i jej wpływie na wydarzenia w Europie pod koniec lat 30. XX wieku.
Rozwój kultury jastorfskiej (2015-10-22) Historia
Artykuł dotyczący kultury jastorfskiej (podstawowe informacje).
Kształtowanie się szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim (2015-09-18) Historia
Artykuł dotyczący początków szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim.
Konkurs Historyczny - Starożytne dzieje i ich bohaterowie. (2015-02-24) Historia
Test na Szkolny Konkurs Historyczny w Szkole Podstawowej dotyczący wydarzeń z epoki starożytnej.
Wydarzenia w Polsce w latach 1980 - 1983 (2015-02-24) Historia
Artykuł dotyczący wydarzeń w Polsce w latach 1980 - 1983 (w tekście zawarto wiele dat dziennych wraz z opisem najważniejszych wydarzeń).
Wielka wojna z Krzyżakami - konspekt 1 5,0 (2015-02-16) Historia
Konspekt zajęć z historii i społeczeństwa w klasie 5 szkoły podstawowej. Temat: WIELKA WOJNA Z KRZYŻAKAMI.