Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

791-800 z 838

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców (2008-05-26)
Konspekt zajęć otwartych dla rodziców - kształtowanie postaw proekologicznych.
Czy bajki muszą się dobrze kończyć 1 4,0 (2008-05-26)
Artykuł dotyczący wpływu bajek na psychikę małego dziecka, został napisany pod kątem współpracy z rodzicami.
Czas wolny dzieci w wieku przedszkolnym 1 2,0 (2008-05-26)
Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym.
Konspekt zajęć dla dzieci 3-4-letnich 2 5,0 (2008-05-12)
Konspekt zawiera opis działań edukacyjnych sprzyjających zabawom twórczym inspirowanym środowiskiem przyrodniczym.
Test gotowości szkolnej 1 5,0 (2008-04-23)
Ten test przeznaczony jest do diagnozy wstępnej dzieci 6 letnich oraz uczniów klasy I.
Ja i inni - nauka właściwego komunikowania się w grupie (2008-04-14)
Konspekt zajęcia z dziećmi 5,6-letnimi przygotowany na zespół samokształceniowy.
Możliwość kształtowania u dzieci w wieku przedszkolnym gotowości do nauki czytania (2008-04-14)
Celem edukacji przedszkolnej jest wszechstronny rozwój dziecka, wobec tego naukę czytania należy traktować przede wszystkim jako jeden z elementów stymulujących ogólny jego rozwój. Opanowywanie umiejętności czytania nie może stanowić wyodrębnionego ...
Przyczyny niepowodzeń dzieci w uczeniu się matematyki (2008-04-14)
Przyczyny niepowodzeń dzieci w uczeniu się matematyki.
Muzyczny dzień (2008-04-07)
Scenariusz zajęć - grupa 4-5 latki.
Znamy te litery (2008-04-07)
Scenariusz z przygotowania do pisania i czytania w grupie 5-6 latków.