Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 959

Romantyczne pary - Walentynki. (2019-01-28)
Krzyżówka dla starszych klas szkoły podstawowej - do wykorzystania np. na języku polskim. W krzyżówce występują bohaterowie literaccy.
Ćwiczenia interaktywne z języka polskiego. (2019-01-16)
Linki do ćwiczeń interaktywnych do wykorzystania na lekcjach j. polskiego pracując z tablicą interaktywną.
Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji języka polskiego - Nowatorstwo dramatów W. Szekspira. (2018-12-30)
Dziś w edukacji bardzo ważnym elementem jest kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych. Scenariusz lekcji poświęcony jest twórczości Williama Szekspira. Konspekt przedstawia propozycję działań na wszystkich wymaganych obszarach: - kompetencje porozumiewania ...
Odwaga- cnota wciąż aktualna? (2018-12-28)
Tekst można wykorzystać np. jako punkt wyjścia do dyskusji po omówieniu "Granicy" , wierszy Herberta lub na lekcji powtórzeniowej
Analiza porównawcza wierszy (PR). (2018-12-17)
Analiza porównawcza wierszy Sępa Szarzyńskiego " O wojnie naszej..." i St. Barańczaka "U końca wojny dwudziestoletnie". Lekcja dwugodzinna dla klasy humanistycznej w klasie III przy powtórzeniu wiadomości przed egzaminem maturalnym. ...
Test diagnostyczny - zadania typu maturalnego z jzyka polskiego. 1 5,0 (2018-12-10)
Test sprawdza rozumienie tekstu, umiejętność wykonywania różnych działań na tekście oraz świadomość językową i znajomość obowiązkowych utworów literackich.
Zadania typu maturalnego z języka polskiego. (2018-12-10)
Zadania typu maturalnego z języka polskiego - poziom podstawowy i rozszerzony.
Test/ zestaw zadań z literatury modernizmu. (2018-12-05)
Test zawiera zestaw zadań z literatury Młodej Polski, zagadnienia dotyczą poezji i utworów literackich, pojęć literackich. Zadania ułożone są z wykorzystaniem wymagań do egzaminu maturalnego uczniów klasy III LO.
Test z zagadnień dotyczących II wojny światowej. (2018-12-05)
Test z języka polskiego dotyczący zagadnień z tematyki II wojny światowej i literatury powojennej, przeznaczony dla III klasy liceum ogólnokształcącego (lub technikum). Sprawdza znajomość lektur i tekstów literackich, pojęć dotyczących ...
Test sprawdzający wiedzę po gimnazjum z języka polskiego. (2018-12-05)
Test sprawdzający wiedzę po gimnazjum z języka polskiego dla klas 1 LO i Technikum. Test sprawdza znajomość zagadnień z wiedzy z języka polskiego dotyczących literatury, znajomość utworu literackiego.