Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 956

Odwaga- cnota wciąż aktualna? (2018-12-28)
Tekst można wykorzystać np. jako punkt wyjścia do dyskusji po omówieniu "Granicy" , wierszy Herberta lub na lekcji powtórzeniowej
Analiza porównawcza wierszy (PR). (2018-12-17)
Analiza porównawcza wierszy Sępa Szarzyńskiego " O wojnie naszej..." i St. Barańczaka "U końca wojny dwudziestoletnie". Lekcja dwugodzinna dla klasy humanistycznej w klasie III przy powtórzeniu wiadomości przed egzaminem maturalnym. ...
Test diagnostyczny - zadania typu maturalnego z jzyka polskiego. 1 5,0 (2018-12-10)
Test sprawdza rozumienie tekstu, umiejętność wykonywania różnych działań na tekście oraz świadomość językową i znajomość obowiązkowych utworów literackich.
Zadania typu maturalnego z języka polskiego. (2018-12-10)
Zadania typu maturalnego z języka polskiego - poziom podstawowy i rozszerzony.
Test/ zestaw zadań z literatury modernizmu. (2018-12-05)
Test zawiera zestaw zadań z literatury Młodej Polski, zagadnienia dotyczą poezji i utworów literackich, pojęć literackich. Zadania ułożone są z wykorzystaniem wymagań do egzaminu maturalnego uczniów klasy III LO.
Test z zagadnień dotyczących II wojny światowej. (2018-12-05)
Test z języka polskiego dotyczący zagadnień z tematyki II wojny światowej i literatury powojennej, przeznaczony dla III klasy liceum ogólnokształcącego (lub technikum). Sprawdza znajomość lektur i tekstów literackich, pojęć dotyczących ...
Test sprawdzający wiedzę po gimnazjum z języka polskiego. (2018-12-05)
Test sprawdzający wiedzę po gimnazjum z języka polskiego dla klas 1 LO i Technikum. Test sprawdza znajomość zagadnień z wiedzy z języka polskiego dotyczących literatury, znajomość utworu literackiego.
Mazurek Dąbrowskiego- wiem, o czym śpiewam. (2018-11-07)
Lekcja poświęcona hymnowi narodowemu, można skorzystać z pomysłu zajęć w sposób różnorodny, w zależności od wieku uczniów i możliwości szkoły, np. dostęp do sali komputerowej.
Triada kreatywnego gimnazjalisty, czyli sztuka, coaching i TIK na lekcjach języka polskiego (2018-11-03)
Dla młodego człowieka znajdującego się na III etapie edukacyjnym najistotniejsze są m.in.: poczucie indywidualności, pragnienie doświadczania własnej podmiotowości i autonomii, twórczego realizowania siebie i zaistnienia wśród innych. Potrzeby te nieustanie ...
Konspekt lekcji języka polskiego kl. IV - Pinokio. (2018-10-28)
Lekcja pozwala na utrwalenie pojęć bohater pozytywny, negatywny, wprowadza pojęcie "metamorfoza". Jest ciekawym pomysłem na omówienie lektury, mobilizuje do autorefleksji.