Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

81-90 z 959

Scenariusz lekcji języka polskiego: Głoska a litera (2018-04-27)
Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V utrwalający różnice między głoską a literą. Do scenariusza dołączone są załączniki, które można modyfikować, w zależności od umiejętności klasy. Tutaj zostały wykorzystane materiały ...
"Od czego zależy skuteczna komunikacja pomiędzy uczniem, rodzicem i nauczycielem?" (2018-04-24)
W artykule starałam się zwrócić uwagę na istotę wzajemnych relacji pomiędzy nauczycielem, uczniem i jego rodzicem, w przekonaniu, że efektywna współpraca pomiędzy tymi podmiotami jest kapitałem współczesnej szkoły.
Kim jesteś? Ćwiczenia z użyciem narzędnika i podstawowych czasowników (2018-03-28)
Opis wymagań oraz zasady pracy nad przygotowaniem prezentacji lektury nadobowiązkowej.
Krzyżówka z hasłem "Wieczne miasto" (2018-03-21)
Krzyżówka sprawdzająca wiedzę ogólną z języka polskiego z hasłem głównym "Wieczne miasto" jako wprowadzenie do lekcji o założycielach Rzymu.
Opis Ambrożego Kleksa - karta pracy (2018-03-21)
Karta pracy przygotowująca uczniów do charakterystyki Ambrożego Kleksa.
Karta pracy - wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące i wykrzyknikowe (2018-02-25)
Karta pracy zawiera ćwiczenia w rozpoznawaniu wypowiedzeń oznajmujących, pytających, rozkazujących i wykrzyknikowych na poziomie klasy 5.
Rozwój literatury dla dzieci i młodzieży (2018-01-25)
Praca stanowi esej naukowy poświęcony zagadnieniu rozwoju literatury dla dzieci i młodzieży.
Jan Lechoń, życiorys oraz krótka interpretacja wiersza "Iliada" (2018-01-25)
Dokument zawiera biografię Jana Lechonia oraz interpretację przykładowego wiersza.
Kobieta epoki baroku - jej sytuacja społeczna i wizerunek w literaturze (2018-01-25)
Esej na temat kobiety epoki baroku. W pracy przedstawiono jej sytuację społeczną oraz wizerunek w literaturze w oparciu o dzieła omawiane na studiach z filologii polskiej. Temat na koło z ...
Jak poeci opisują przyrodę? (2017-12-12)
Analiza i interpretacja wiersza „Liść” J. Ratajczaka oraz fragmentu „Pana Tadeusza” – „Zachód słońca”.