Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

81-90 z 992

Test/ zestaw zadań z literatury modernizmu. (2018-12-05)
Test zawiera zestaw zadań z literatury Młodej Polski, zagadnienia dotyczą poezji i utworów literackich, pojęć literackich. Zadania ułożone są z wykorzystaniem wymagań do egzaminu maturalnego uczniów klasy III LO.
Test z zagadnień dotyczących II wojny światowej. (2018-12-05)
Test z języka polskiego dotyczący zagadnień z tematyki II wojny światowej i literatury powojennej, przeznaczony dla III klasy liceum ogólnokształcącego (lub technikum). Sprawdza znajomość lektur i tekstów literackich, pojęć dotyczących ...
Test sprawdzający wiedzę po gimnazjum z języka polskiego. (2018-12-05)
Test sprawdzający wiedzę po gimnazjum z języka polskiego dla klas 1 LO i Technikum. Test sprawdza znajomość zagadnień z wiedzy z języka polskiego dotyczących literatury, znajomość utworu literackiego.
Mazurek Dąbrowskiego- wiem, o czym śpiewam. (2018-11-07)
Lekcja poświęcona hymnowi narodowemu, można skorzystać z pomysłu zajęć w sposób różnorodny, w zależności od wieku uczniów i możliwości szkoły, np. dostęp do sali komputerowej.
Triada kreatywnego gimnazjalisty, czyli sztuka, coaching i TIK na lekcjach języka polskiego (2018-11-03)
Dla młodego człowieka znajdującego się na III etapie edukacyjnym najistotniejsze są m.in.: poczucie indywidualności, pragnienie doświadczania własnej podmiotowości i autonomii, twórczego realizowania siebie i zaistnienia wśród innych. Potrzeby te nieustanie ...
Konspekt lekcji języka polskiego kl. IV - Pinokio. (2018-10-28)
Lekcja pozwala na utrwalenie pojęć bohater pozytywny, negatywny, wprowadza pojęcie "metamorfoza". Jest ciekawym pomysłem na omówienie lektury, mobilizuje do autorefleksji.
Test znajomości treści lektury "Skąpiec" 1 5,0 (2018-09-07)
Test jednokrotnego wyboru (i dwa zadania otwarte) sprawdzający wiedzę uczniów nt. treści przeczytanej lektury.
Sprawdzian z części mowy 2 5,0 (2018-09-07)
Test sprawdza wiedzę i umiejętności ucznia z zakresu poprawnego stosowania części mowy (z wyjątkiem czasownika) - ich rozpoznawanie, tworzenie, określanie kategorii gramatycznych i odmianę.
Jak teksty kultury ujmują problematykę wojenną? (2018-09-07)
Pomysł na lekcje podsumowujące tematykę wojenną w tekstach kultury. Zadanie mana celu pobudzenie aktywności uczniów poprzez samokształcenie oraz możliwość przywołania tekstów spoza kanonu lektur szkolnych. Każdy ma szansę przedstawić swój ...
Sprawdzian "Tajemniczy ogród" (2018-09-02)
Sprawdzian weryfikuje znajomość lektury pt. "Tajemniczy ogród". Ma formę pytań otwartych.