Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

261-270 z 327

PSO z technologii gastronomicznej kl. II ZSZ (2008-05-07)
PSO z technologii gastronomicznej kl. II ZSZ.
Konkurs - Młody człowiek na rynku pracy (2008-05-08)
Konkurs "Młody człowiek na rynku pracy" - 30 pytań zamkniętych.
ENERGOELEKTRONIKA - przedmiotowy system oceniania dla kl. IV (2008-05-20)
Przedmiotowy system oceniania dla klasy IV technikum elektrucznego.
Wydatki odcinkowe i węzłowe (2008-06-05)
Prezentacja wykonana w programie Powerpoint, dla technika ochrony środowiska zawierająca podstawowe informacje dot. wydatków odcinkowych i węzłowych.
Osad czynny (2008-06-05)
Prezentacja w programie Powerpoint przedstawiająca skład osadu czynnego oraz ocenę pracy oczyszczalni na podstawie osadu czynnego.
Test - ciasta (2013-06-03)
Test - ciasta.
Scenariusz lekcji z przedmiotu Podstawy rachunkowości i finansów (2008-12-08)
Scenariusz lekcji z przedmiotu Podstawy rachunkowości i finansów. Temat lekcji: Zasady ewidencji na kontach wynikowych.
Scenariusz z lekcji przedsiębiorczości - Procentowy podział składki na ubezpieczenie społeczne (2009-03-03)
Scenariusz z lekcji przedsiębiorczości - Procentowy podział składki na ubezpieczenie społeczne.
Scenariusz zajęć - Programowanie cyklu zgrubnego toczenia wzdłużnego dowolnego konturu na tokarkach CNC (2009-03-16)
Artykuł zawiera szczegółowy przebieg zajęć praktycznych z wykorzystaniem obrabiarek CNC.
Zasady ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń (2009-04-27)
Lekcja dotyczy zasad ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń. Załączniki do scenariusza zawierają m.in.* *schemat ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń* *oraz ćwiczenia dla uczniów polegające na uzupełnieniu schematu ewidencji, a także ...