Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13421-13430 z 14584

Scenariusz zajęcia z dziećmi trzyletnimi - korelacja wartości moralnych z przyrodniczymi 1 5,0 (2008-06-10) Wych. przedszkolne
Jest to scenariusz dla dzieci trzyletnich z zakresu korelacji wartości moralnych z treściami przyrodniczymi. Tematem zajęcia jest opieka nad kotem. Celem głównym, jest zapoznanie dzieci z właściwym sposobem sprawowania opieki ...
Rozwiązywanie nierówności kwadratowych (2008-06-10) Matematyka
Cel ogólny: Wykształcenie umiejętności rozwiązywania nierówności kwadratowych - lekcja wprowadzająca.
Rola przyjaźni w życiu człowieka 1 1,0 (2008-06-10) Zajęcia pozaszkolne
Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie IV poświęconecej tematyce przyjaźni.
Scenariusz zajęć Edukacja Leśna (2008-06-09) Ekologia
Scenariusz zawiera opis celów, metod, form pracy, środków dydaktycznych oraz przebieg zajęć, oraz sposoby realizacji.
Scenariusz zajęć w Chacie Kaszubskiej w Jagliach (2008-06-09) Ekologia
Scenariusz zawiera opis celów, metod, form pracy, środków dydaktycznych oraz przebieg zajęć, literaturę oraz karty pracy dla ucznia.
Moje emocje (2008-06-09) Biblioteki szkolne
Jest to 9 zajęć z biblioterapii dla dzieci z kl. I-III szkoły podstawowej. Poruszyłam w nim tematy: lęku, smutku, radości, nienawiści, przyjaźni, samotności, zazdrości, nieśmiałości i tolerancji, wykorzystując do tego ...
Plan rozwoju nauczyciela stażysty (2008-06-09) Awans zawodowy
Plan rozwoju nauczyciela stażysty uczącego języka niemieckiego w szkole podstawowej i gimnazjum.
Budowa geologiczna i ukształtowanie pionowe Europy 3 2,3 (2008-06-09) Geografia
Scenariusz dotyczy lekcjii geografii w klasie drugiej gimnazjum. Temat lekcji: "Budowa geologiczna i ukształtowanie pionowe Europy".
Charakterystyka instrumentów muzycznych (2008-06-09) Awans zawodowy
Program przedstawia charakterystykę instrumentów muzycznych.
Sprawozdanie (2008-06-09) Ekologia
Program ekozespołów w mojej szkole. VII edycja – 2006/2007. Sprawozdanie.