Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

931-940 z 959

Sprawdzian polonistyczny 1 5,0 (2008-01-30)
Sprawdzian polonistyczny mający na celu sprawdzenie najważniejszych umiejętności uczniów tj. czytanie, pisanie, rozumienie.
Test czytania ze zrozumieniem - kl. V nr 1 2 2,0 (2008-01-30)
TEST- jest to test czytania ze zrozumieniem fragmentu Joanny Chmielewskiej ,,Skarby". Test zawiera 15 krótkich pytań. Pierwsze 10 pytań jest testowe, a pozostałe 5 pytań jest do uzupełnienia.
Test czytania ze zrozumieniem - kl. V nr 2 2 5,0 (2008-01-30)
TEST - jest to tekst czytania ze zrozumienie fragmentu ,,Małej ojczyzny Jana Pawła II” Haliny Cieszkowskiej. Test składa sie z 15 pytań. 1-10 to testowe pytania pozostałe do uzupełnienia.
Technologie informacyjne na lekcjach języka polskiego 1 4,0 (2008-01-30)
"Mini" artykuł metodyczny zachęcający nauczycieli polonistów do wykorzystywania na swoich zajęciach różnorodnych technologii informacyjnych.
Scenariusz lekcji z języka polskiego 2 5,0 (2008-01-30)
Język polski w pracowni komputerowej. Ćwiczenia w robieniu notatek.
Konspekt lekcji języka polskiego - związki frazeologiczne (2008-01-30)
Niniejszy konspekt poświęcony jest lekcji dotyczącej związków frazeologicznych. Lekcja ma na celu przypomnienie i utrwalenie uczniom frazeologizmów za pomocą ćwiczeń i zabawy.
Sprawdzian z Biblii 4 3,8 (2008-01-30)
Sprawdziany grupy A i B. Składają się z 22 pytań. Pierwsze 9 pytań jest testowych, kolejne 9 wymaga własnej odpowiedzi ucznia. Na końcu sprawdziany zostały umieszczone po 3 pytania na ...
Sprawdzian z mitologii 2 3,0 (2008-01-30)
Jest to sprawdzian grupy A i B z mitologii. Sprawdziany zawierają po 20 pytań. Pierwsza część zawiera pytania testowe, a kolejna cześć wymaga własnej odpowiedzi rozwiązującego sprawdzian.
Sprawdzian - części mowy - I klasa gimnazjum 3 1,0 (2008-01-30)
Sprawdzian z fonetyki (części mowy) w klasie I gimnazjum.
W królestwie rzeczowników (2008-01-30)
Jest to konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej z zastosowaniem metod aktywizujących.