Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

951-959 z 959

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI 1 4,0 (2008-01-30)
Konspekt lekcji języka polskiego. Głównym tematem jest przybliżenie pojęcia patriotyzmu. Interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza "Oblicze ojczyzny". Wykorzystanie metody eksponującej.
Fonetyka - test dla uczniów klasy szóstej 3 4,0 (2008-01-30)
Test składa się z piętnastu pytań, w tym kilku zamkniętych i krótkiej odpowiedzi. Proponowany czas rozwiązywania: 15 minut.
Scenariusz lekcji - związki frazeologiczne 2 2,0 (2008-01-30)
Scenariusz lekcji: Słowo do słowa – zabawa gotowa. Poznajemy związki frazeologiczne i ich funkcje w wypowiedzi – pracujemy ze słownikiem frazeologicznym.
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV 1 5,0 (2008-01-30)
Konspekt lekcji języka polskiego z wykorzystaniem metody kolorowych kapeluszy E. Bono. Temat lekcji: Zmieniamy losy Janka Muzykanta.
Sprawdzian z interpunkcji 3 5,0 (2008-01-30)
Sprawdzian z interpunkcji przeznaczony jest dla uczniów klasy piątej lub szóstej, choć z powodzeniem można go również wykorzystać w gimnazjum, zaostrzając punktację. Test sprawdza znajomość spójników, przed którymi stawiamy i ...
Konspekty lekcji języka polskiego w klasie IV (2008-01-30)
Cykl lekcji w klasie IV poświęcony baśniom: "Królowa pszczół", "Brzydkie kaczątko", "Fujarka".
Sprawdzian wiadomości z rzeczownika 3 4,0 (2008-01-30)
Krótki sprawdzian wiadomości z rzeczownika.
Temat i końcówka rzeczownika - sprawdzian - klasa 5 2 5,0 (2008-01-30)
Sprawdzian z języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Sprawdzian z języka polskiego - klasa VI (2008-01-30)
Sprawdzian obejmujący strony czasownika oraz części zdania, budowę zdania pojedynczego.