Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

281-290 z 349

Morfologia wirusów (2010-12-07)
Konspekt lekcji realizowanej na przedmiocie - mikrobiologia żywności w klasie 2 technikum uzupełniającego o profilu technik technologii żywności. Lekcja przeprowadzona z zastosowaniem foliogramów.
Kkomunikacja interpersonslna (2008-10-22)
Kkomunikacja interpersonslna.
Powtórzenie wiadomości z działu warzywa (2014-06-17)
Powtórzenie wiadomości z działu warzywa.
PSO z technologii gastronomicznej kl. II ZSZ (2008-05-07)
PSO z technologii gastronomicznej kl. II ZSZ.
Konkurs - Młody człowiek na rynku pracy (2008-05-08)
Konkurs "Młody człowiek na rynku pracy" - 30 pytań zamkniętych.
ENERGOELEKTRONIKA - przedmiotowy system oceniania dla kl. IV (2008-05-20)
Przedmiotowy system oceniania dla klasy IV technikum elektrucznego.
Wydatki odcinkowe i węzłowe (2008-06-05)
Prezentacja wykonana w programie Powerpoint, dla technika ochrony środowiska zawierająca podstawowe informacje dot. wydatków odcinkowych i węzłowych.
Osad czynny (2008-06-05)
Prezentacja w programie Powerpoint przedstawiająca skład osadu czynnego oraz ocenę pracy oczyszczalni na podstawie osadu czynnego.
Karty dydaktyczne cz.1 (pytania)na lekcję dot. ciast zarabianych na stolnicy (2017-10-08)
"Karty dydaktyczne cz1 " należy wydrukować wraz z pytaniami czyli częścią 2 "Karty -odpowiedzi". Najlepiej jest wydrukować na kolorowych kartkach np:. pytania na żółtych, odpowiedzi na pomarańczowych. Należy wyciąć karty ...
Scenariusz lekcji z przedmiotu Podstawy rachunkowości i finansów (2008-12-08)
Scenariusz lekcji z przedmiotu Podstawy rachunkowości i finansów. Temat lekcji: Zasady ewidencji na kontach wynikowych.