Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 349

Program nauczania technik usług fryzjerskich 2 3,0 (2009-09-07)
Plan wynikowy na cały okres nauczania oparty o podstawę programową 514[02].
Konspekt lekcji, temat: Przykłady domów jednorodzinnych 1 1,0 (2009-06-01)
Konspekt lekcji z przedmiotu: Planowanie elementów środowiska, lekcja powtórzeniowa z zastosowaniem filmu, temat: Przykłady domów jednorodzinnych, klasa III.
Test z przedmiotu marketing usług hotelarskich 1 (2011-01-31)
Test sprawdzający z przedmiotu marketign usług hotelarskich dla zawodu technik hotelarstwa.
Scenariusz lekcji z przedmiotu systemy logistyczne: Metoda wyliczania liczby stanowisk przeładunkowych i długości frontu przeładunkowego 1 5,0 (2013-05-13)
Scenariusz lekcji z przedmiotu systemy logistyczne w zawodzie technik logistyk Temat lekcji: Metoda wyliczania liczby stanowisk przeładunkowych i długości frontu przeładunkowego
TEST - Produkty zbożowe 2 5,0 (2013-06-03)
TEST - Produkty zbożowe.
Prawidłowości zachowania konsumenta na rynku 1 5,0 (2009-07-03)
Prawidłowości zachowania konsumenta - gospodarstwa domowego na rynku.
Plan wynikowy - podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 2 5,0 (2010-05-18)
Publikacja zawiera plan wynikowy z przedmiotu podwozi i nadwozi pojazdów samochodowych nauczanego w 2 klasie technikum z zawodzie technik pojazdów samochodowych w wymiarze 2 godzin w tygodniu.
Ergonomia w pracy fryzjera 5 4,4 (2009-09-14)
Prezentacja nt. ergonomii w pracy fryzjera.
KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA: Zasady ergonomii w pracy kosmetyczki 1 5,0 (2012-02-13)
Wszystkie informacje na temat ergonomii pracy kosmetyczki w gabinecie kosmetycznym.
Konspekt lekcji z "Podstaw projektowania" w Technikum Budowlanym 3 1,0 (2009-06-01)
Konspekt lekcji w Technikum Budowlanym temat: Ćwiczenia: schody, pentagram.