Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

51-60 z 369

Prezentacja technologia gastronomiczna - zakąski zimne i gorące 2 5,0 (2014-06-17)
Prezentacja technologia gastronomiczna.
Program nauczania - zawód fryzjer 4 5,0 (2009-09-07)
Plan wynikowy na cały okres nauki w zawodzie fryzjer oparty o podstawę programową 514[01].
Zestaw ćwiczeń z technologii gastronomicznej - Zupy 1 5,0 (2014-05-15)
Zestaw ćwiczeń z technologii gastronomicznej ZUPY
Rozkład zajeć dydaktycznych z przedmiotu Sprzedaż w reklamie 1 5,0 (2017-05-27)
Plan zajęć dla II klasy Technika Organizacji Reklamy Przedmiot: Sprzedaż w reklamie 95h Kwalifikacja A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych Zawód: Technik Organizacji Reklamy
Test z obsługi konsumenta 1 5,0 (2012-06-25)
Test z obsługi konsumenta pomoże nauczycielom sprawdzić wiadomości po klasie I.
Test z marketingu usług hotelarskich - promocja 4 5,0 (2011-04-04)
Test obejmujący dwie grupy, wraz z rozwiązaniami, z działu promocja do przdmioty marketing usług hotelarskich.
Składniki ciast kruchych i półkruchych, technika sporządzania, wypiek - scenariusz zajęć praktycznych 2 5,0 (2009-04-14)
Składniki ciast kruchych i półkruchych, technika sporządzania, wypiek - scenariusz zajęć praktycznych dla klasy II.
Test nr 1 dla zawodu operator obrabiarek skrawających 1 5,0 (2012-06-18)
Test próbny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe został opracowany w szacie graficznej prawdziwego egzaminu. Uczeń rozwiązując test postępuje zgodnie z poleceniami instrukcji.
Scenariusz lekcji technik hotelarstwa 1 5,0 (2020-08-25)
Temat lekcji: Karta pobytu jako dokument związany z procedurą check- in. Treści nauczania: • Karta pobytu • Znaczenie dla hotelu i gościa • Elementy karty pobytu
Scenariusz lekcji - Cena, składniki cen – analiza czynników wpływających na cenę 1 5,0 (2020-08-25)
Temat lekcji: Cena, składniki cen – analiza czynników wpływających na cenę. Treści nauczania:  Definicja ceny  Funkcje ceny  Składniki ceny  Kalkulacja ceny  Marża sposoby ustalania