Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13331-13340 z 13862

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2008-03-06) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
System kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo w Polsce (2008-03-06) Szkolnictwo specjalne
Kształcenie specjalne jest elementem w ogólnym systemie szkolnictwa. Jego struktura opiera się na tych samych podstawowych założeniach programowych i organizacyjnych jak w szkolnictwie ogólnodostepnym. Kształcenie specjalne umożliwia niepełnosprawnym rewalidację, poznanie ...
Organizacja czasu wolnego osób upośledzonych umysłowo (2008-03-06) Szkolnictwo specjalne
Czas wolny jest zagadnieniem żywo zajmującym specjalistów różnych kierunków - socjologów, psychologów, pedagogów, lekarzy, ekonomistów i innych. Czas wolny jest szczegółnie ważny w życiu osób upośledzonych umysłowo. Jest on bowiem ...
Zjawisko sekt 1 4,0 (2008-03-06) Profilaktyka uzależnień
Sekta najogólniej mówiąc to grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa. Ma ona własną hiererchię wartości i zespół norm zachowania. W swojej pracy przedstawię także inne definicje sekty oraz jej ...
Kobieta w literaturze (2008-03-04) Język polski
"Kobieta w literaturze", to pomysł na lekcję języka polskiego w III klasie gimnazjum. Jest to podsumowanie motywu kobiety pojawiającego się w lekturach dla gimnazjum.
Plan pracy SCM przy bibliotece w gimnazjum w r. szk. 2007/08 3 5,0 (2008-03-04) Biblioteki szkolne
Plan pracy Szkolnego Centrum Multimedialnego przy bibliotece Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej został wypracowany podczas udziału w kursie doskonalącym "Wykorzystanie multimedialnego centrum informacji w bibliotece szkolnej" w ODN ...
Regulamin Szkolnego Centrum Multimedialnego przy bibliotece gimnazjum w Iłowej 1 5,0 (2008-03-04) Biblioteki szkolne
Po zainstalowaniu komputerów w bibliotece, w celu usprawnienia pracy i umożliwienia uczniom "bezkonfliktowego" korzystania z wypożyczalni, czytelni i kącika multimedialnego, opracowałam regulamin.
Obchody dnia biblioteki w gimnazjum 4 5,0 (2008-03-04) Biblioteki szkolne
Co roku w trzeci poniedziałek października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. Oto program obchodów Dnia Biblioteki, który odbył się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej.
Przedstawienie "Wiosna" 2 5,0 (2008-03-04) Uroczystości
Jest to scenariusz przedstawienia na powitanie wiosny. Zamieściłam w nim także propozycje zadań konkursowych pod hasłem "Co wiesz o wiośnie"?, a także wzór dyplomu.
Modlitewny wymiar podręczników "W drodze do Emaus" (2008-03-03) Religia
Jest to praca magisterska na temat: Modlitewny wymiar podręczników "W drodze do Emaus" wyd. WAM, w której uwzględniłam naturę modlitwy, jej miejsce w katechezie oraz dokonałam charakterystyki tych podręczników oraz ...